صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
آیا به "رییس جمهور روحانی" برای یک دوره چهار ساله دیگر اعتماد خواهید کرد؟
بله
68.67%
خیر
31.33%