صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
در مورد حادثه دلخراش و تکان‌دهنده مسجد الحرام:
دولت عربستان سعودی مقصر است
55.1%
این یک حادثه دلخراش طبیعی بوده و تقصیری متوجه دولت عربستان نیست
44.9%