آرشیو نظرسنجی

صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
اگر شما شهروند امريكا بوديد، به چه كسي راي مي داديد؟
دونالد ترامپ
هیلاری کلینتون
جیل استاین (نامزد حزب سبزها)
دیگر نامزدها
رای سفید
{_form_elemenet_submit}