آرشیو نظرسنجی

صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
درباره احتمال کاندیداتوری احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 فکر می کنید:
کاندیدا می شود
33.61%
کاندیدا نمی شود
16.29%
کاندیدا می شود اما صلاحیتش تایید نمی شود
50.1%

آخرین اخبار
پربازدیدها