صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
در پاسخ به حوادث پیش آمده در فرودگاه جده نظر شما این است که:
حج عمره تا عذرخواهی مقامات عربستان تحریم شود
33.13%
کلیه پروازهای عمره تا برخورد قاطع سعودی ها با عوامل خاطی به حالت تعلیق درآید
57.83%
به تذکر و پیگیری اکتفا شود
9.04%

پربازدیدها