آرشیو نظرسنجی

صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
آیا ایران با شکست عراق به جمع چهارتیم برتر جام ملتهای آسیا راه پیدا می کند؟
بلی
93.02%
خیر
6.98%