صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
در قطع‌ همکاری کی‌روش با فدراسیون فوتبال کدام گرینه را موثر از بقیه می‌دانید؟
ریاست فدراسیون فوتبال
19.3%
تغییرات ایجاد شده در فدراسیون فوتبال
14.04%
مجموعه وزارت ورزش
54.39%
کارلوس کی روش
12.28%