صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
کدامیک از نمایندگان زیر صاحب کرسی ریاست مجلس خواهد شد؟
محمدرضا عارف
45.28%
علی مطهری
14.15%
علی لاریجانی
40.57%

پربازدیدها