معرفی کتاب «ریشه های تجدید حیات خلافت اسلامی و تاثیر ژئو پلیتیک آن»

کد خبر: ۹۹۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۸
کتاب ریشه‌های تجدید حیات خلافت اسلامی و تأثیر ژئوپلتیک آن تالیف آقای سید علی موجانی در چهار فصل کلی به ریشه‏های بحران ، ملتسازی عربی ، موضوع خلافت و طریقت و ... می پردازد. اگر چه نحله های مذاهب و گرایشهای مختلف در اسلام مورد بررسی قرار گرفته است، اما پرداختن به گروه تکفیری داعش اهمیت خاصی به کتاب حاضر داده است.نویسنده در مقدمه، فرایند تاریخی رخدادها و تحولات ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه خاور میانه را از سال های آغازین قرن بیستم به اجمال مورد اشاره قرار داده و به مواردی همچون، سر برداشتن جنگ اول جهانی قرائت های متفاوت از اسلام در یک صد سال اخیر در تعیین نوع مناسبات منطقه ای، واستفاده ی حکومت ها ازتعلقات دینی و مذهبی در جدال ها و رقابت های سیاسی با یکدیگر پرداخته است.

پس از آن در فصل اول با عنوان ریشه های بحران، موقعیت ژئوپلیتیک و سیاسی عراق، جایگاه تمدنی این کشور و نقش آن در تحولات و فراز و فرودهای سیاسی اجتماعی داخلی ومنطقه ای مورد مطالعه قرار گرفته است.

در فصل دوم با عنوان ملت سازی عربی، مسئله خلافت، تحول دولت و آغاز واگرایی ها در دولت عثمانی، که از اواخر قرن 18 آغاز گردیده و با جنگ جهانی دوم گسست های ملی و قومی از امپراطوری عثمانی شدت یافت، به تفصیل پرداخته شده است. در ادامه این فصل، شکل گیری ایدئولژی های ملی و قومی همچون بعث در عراق و سوریه، و تحول مفهوم دولت از خلافت با ماهیتی عربی تا پدید آمدن دولت های قومی- ملی  و پدید آمدن جریان های تکفیری مورد مداقه قرار گرفته است.

درفصل سوم با عنوان خلافت و طریقت، جریان نقش بندیه در تحولات سیاسی اجتماعی کشور های منطقه، تحت عناوینی همچون، تقابل با وهابیان و علویان ، نقطه ی اتصال نقشبندیان شام ، عراق و قفقاز، تولید ایده ی خلافت، نتیجه ی جهاد در قفقاز، باب عالی و بهر گیری از جنبش نقشبندیان، پیشینه ی جنبش عملگرای احیای خلافت اسلامی،حزب بعث عراق در مواجهه با خلیفه و کردهای نقشبندی مورد واکاوی قرار گرفته است.

درفصل چهارم و فصل پایانی کتاب، تحت عنوان فرصت ها و تهدید ها، پدیده نو ظهور داعش که با طرح ایده¬ی خلافت اسلامی جریان به دامنه تاثیر گذاری گسترده ی این جریان در مقایسه با نمونه های پیشین، سازمان دهی شبکه ای گسترده و فراگیر از ناراضیان اهل سنت، شاخه های عشایر، جریان های طریقتی عناصر بازمانده از ساختار فروپاشیده ی نظام پیشین عراق و... پرداخته شده و فرصت ها و تهدید های ناشی ازآن مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب در قطع وزیری و با جلد شومیز  در 213 صفحه به سفارش مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی و توسط اداره نشر وزارت امور خارجه در سال 1394 به چاپ رسیده است.

پربیننده ترین ها
آخرین اخبار