معرفی کتاب «ریشه های تجدید حیات خلافت اسلامی و تاثیر ژئو پلیتیک آن»
کد خبر: ۹۹۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۸
کتاب ریشه‌های تجدید حیات خلافت اسلامی و تأثیر ژئوپلتیک آن تالیف آقای سید علی موجانی در چهار فصل کلی به ریشه‏های بحران ، ملتسازی عربی ، موضوع خلافت و طریقت و ... می پردازد. اگر چه نحله های مذاهب و گرایشهای مختلف در اسلام مورد بررسی قرار گرفته است، اما پرداختن به گروه تکفیری داعش اهمیت خاصی به کتاب حاضر داده است.نویسنده در مقدمه، فرایند تاریخی رخدادها و تحولات ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه خاور میانه را از سال های آغازین قرن بیستم به اجمال مورد اشاره قرار داده و به مواردی همچون، سر برداشتن جنگ اول جهانی قرائت های متفاوت از اسلام در یک صد سال اخیر در تعیین نوع مناسبات منطقه ای، واستفاده ی حکومت ها ازتعلقات دینی و مذهبی در جدال ها و رقابت های سیاسی با یکدیگر پرداخته است.

پس از آن در فصل اول با عنوان ریشه های بحران، موقعیت ژئوپلیتیک و سیاسی عراق، جایگاه تمدنی این کشور و نقش آن در تحولات و فراز و فرودهای سیاسی اجتماعی داخلی ومنطقه ای مورد مطالعه قرار گرفته است.

در فصل دوم با عنوان ملت سازی عربی، مسئله خلافت، تحول دولت و آغاز واگرایی ها در دولت عثمانی، که از اواخر قرن 18 آغاز گردیده و با جنگ جهانی دوم گسست های ملی و قومی از امپراطوری عثمانی شدت یافت، به تفصیل پرداخته شده است. در ادامه این فصل، شکل گیری ایدئولژی های ملی و قومی همچون بعث در عراق و سوریه، و تحول مفهوم دولت از خلافت با ماهیتی عربی تا پدید آمدن دولت های قومی- ملی  و پدید آمدن جریان های تکفیری مورد مداقه قرار گرفته است.

درفصل سوم با عنوان خلافت و طریقت، جریان نقش بندیه در تحولات سیاسی اجتماعی کشور های منطقه، تحت عناوینی همچون، تقابل با وهابیان و علویان ، نقطه ی اتصال نقشبندیان شام ، عراق و قفقاز، تولید ایده ی خلافت، نتیجه ی جهاد در قفقاز، باب عالی و بهر گیری از جنبش نقشبندیان، پیشینه ی جنبش عملگرای احیای خلافت اسلامی،حزب بعث عراق در مواجهه با خلیفه و کردهای نقشبندی مورد واکاوی قرار گرفته است.

درفصل چهارم و فصل پایانی کتاب، تحت عنوان فرصت ها و تهدید ها، پدیده نو ظهور داعش که با طرح ایده¬ی خلافت اسلامی جریان به دامنه تاثیر گذاری گسترده ی این جریان در مقایسه با نمونه های پیشین، سازمان دهی شبکه ای گسترده و فراگیر از ناراضیان اهل سنت، شاخه های عشایر، جریان های طریقتی عناصر بازمانده از ساختار فروپاشیده ی نظام پیشین عراق و... پرداخته شده و فرصت ها و تهدید های ناشی ازآن مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب در قطع وزیری و با جلد شومیز  در 213 صفحه به سفارش مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی و توسط اداره نشر وزارت امور خارجه در سال 1394 به چاپ رسیده است.

پربیننده ترین ها
لینک های مفید
آجر نسوز نما دیرگداز
سرمایه گذاری آنلاین
کمترین کارمزد درگاه پرداخت
خرید نهال گردو