معرفی کتاب «از شمال آفریقا تا واتیکان»

کد خبر: ۱۲۵۱۸۳
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۹
عنوان: از شمال آفریقا تا واتیکان
خاطرات دوران سفارت محمد مسجدجامعی
به کوشش: حسن علی بخشی/ منصوره حقیقی کفاش/ محمد قدس
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه، 1394
تعدادصفحات: 158ص.


کتاب حاضر دومین کتاب از مجموعه تاریخ شفاهی سیاست خا رجی جمهوری اسلامی ایران است که به همت اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی تهیه شده و انتشار یافته است. تاریخ شفاهی سیاست خارجی بخش مهمی از فرآیند مستندسازي تاریخ روابط خارجی به حساب می‌آید و به دنبال آن است تا چراغی را براي اطلاع آیندگان از ناگفته‌هاي سیاست خارجی روشن نماید. ضمن آن که یافته هاي آن مورد استفاده محققان و پژوهشگران تاریخ روابط خارجی قرار می‌گیرد.

با فعال شدن بخش تاریخ شفاهی سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران در معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش‌هاي بین‌المللی، تاکنون چندین مصاحبه با تعدادي از مقامات، مدیران و روساي سابق نمایندگیهاي سیاسی جمهوري اسلامی ایران انجام شده است. این مصاحبه‌ها در وهله اول با هدف ضبط و ثبت تجربیات آنها و انتقال این تجربیات به دیپلماتهاي جوان صورت گرفته است. از سوي دیگر، مستندسازي زوایاي کم پیدا و پنهان فعالیتهاي انجام شده در حوزه سیاست خارجی منبع ارزشمندي براي استفاده مورخان و پژوهشگران حوزه سیاست خارجی به حساب می‌آید.

آنچه در این مجموعه می‌خوانید گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین آقاي دکتر محمد مسجدجامعی می‌باشد که مسئولیت مدیر کل فرهنگی وزارت امورخارجه و سمت سفیری جمهوری اسلامی ایران درکشورهاي مراکش و واتیکان را برعهده داشته است. این گفتگوها طی سالهاي1389  الی 1390  توسط گروه تاریخ شفاهی اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه انجام گردیده و در کتاب حاضر بخش‌هایی از آن گفت گوهاست که از سوي اداره نشر این وزارتخانه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.

در بخشی از این کتاب او به تبار و خاندان خود می پردازد و می‌نویسد: جد بزرگم مرحوم حاج میرزا مسیح مجتهد تهرانی، عالم بزرگ و متنفذ دوران فتحعلی شاه بود. ایشان شبستان چهلستون مسجد جامع تهران را که بزرگترین شبستان این مسجد است بنا کرد و گویا در اصل منزل مسکونی وي بوده است. خود ایشان امام جماعت این شبستان بود و داستان معروف حمله به سفارت روسیه و کشته شدن گریبایدوف  از همین شبستان آغاز شد. البته پس از این حادثه، میرزامسیح به نجف تبعید شد.
 
در بخش های دگر این کتاب به ترتیب مراتب تحصیلی خود از دبستان تا دانشگاه ، فعالیت‌های دینی، فرهنگی، دوران خدمت در وزارت ارشاد، تجربه اولین دوران سفارت در واتیکان و دیگر مسئولیت های برعهده گرفته در وزارت امور خارجه پرداخته شد است.

حجت الاسلام دکترمحمد مسجد جامعی، در دربخش دیگری از این کتاب ضمن مروری بر تجربیات خود در دیگر کشورهای محل مامورت خود، با یادآور شدن اهمیت دو جهان مسیحیت و جهان عرب، خاطر نشان می سازد که شناخت درست، بیطرفانه و همدلانه آنها می‌تواند به سؤالی بزرگتر، که شناخت جهان مسیحی و دنیاي عرب باشد، کمک مؤثري نماید.

پربیننده ترین ها
آخرین اخبار