معرفی کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی»

کد خبر: ۱۲۵۱۸۲
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۶
عنوان: اقتصاد سیاسی جهانی
مولف: دکتر غلامعلی چگنی‌زاده
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه، 1394
صفحات: 732ص.


اقتصاد سیاسی بین الملل به عنوان موضوع مطالعه در دانشگاه های غربی از اواسط دهه 1970 ظهور یافت. شروع آن به صورت یک دوره آموزشی بود و سپس به یکی از شاخه های فرعی رشته روابط بین الملل تبدیل شد. در بعضی دانشگاه ها، اقتصاد سیاسی بین الملل در دانشکده های علوم سیاسی رشد یافت؛ تا از این طریق حال و هوای میان رشته‌ای بیشتری به خود بگیرد.

اقتصاد سیاسی بین الملل رشته‌ای است که در آن سنت های نظری متفاوت از طریق مقایسه و با توجه چارچوب های تبیینی ارائه می شوند.

موضوع این کتاب بحران مالی نیست، اما ابزارهایی برای فهم ریشه ها و الزامات چنین بحرانی ارائه می دهد. این کتاب، خوانندگان را با ریشه ها، سیر تحول و عملکرد اقتصاد سیاسی جهانی که بذر بحران مالی سال 2008 ایالات متحده را موجب شد، آشنا می سازد. بحرانی که در فرایند آن، بنگاه های مالی بزرگی از صحنه خارج شدند و سایر بنگاه ها نیز در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفتند. دولت ایالات متحده ناچار شد میلیارد ها دلار هزینه کند به گونه ای که این کشور به شدت گرفتار رکود شد. مطالعه اقتصاد سیاسی جهانی می توان درک بهتری از وقایعی به دست آورد که دنیای ما را شکل می دهند.
 
نویسنده در توضیح این کتاب می نویسد، این کتاب درسی است و هدف آن، فراهم کردن مقدمات ضروری برای مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل است. برای تامین این هدف، دو راهبرد در پیش گرفته می شود که این کتاب را از دیگر کتاب های درسی دیگر در زمینه اقتصاد سیاسی بین الملل متمایز می سازد. نخست: این کتاب رویکرد تاریخی به مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل اتخاذ کرده است و به دانشجویان، دانش پژوهان و عموم علاقه مندان دیدگاهی وسیع در خصوص اهمیت اقتصاد سیاسی جهانی مدرن ارائه می دهد. به جای شروع بحث با تحلیل ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهانی، این کتاب در پی آن است که دیدگاهی تاریخی، هر چند خلاصه، ارائه دهد که عوامل مهم در شکل دهی به موقعیت کنونی را ترسیم می کند.

متن کتاب به سه بخش تقسیم شده است:

 بخش اول جایگاه رشته  اقتصاد سیاسی بین الملل را مشخص و رهیافت های نظری و روش شناختی و اصلی آن را بررسی می کند (فصل اول و دوم).

بخش دوم کتاب (فصل های 3 تا 5) سیر تحول و تسلط نهایی اقتصاد اروپا در سطح جهان را مورد توجه قرار می دهد.

بخش سوم (فصل های 6 تا 15) بر پویایی های اخیر اقتصاد سیاسی جهانی تمرکز دارد.

فصل آخر (فصل 16) نیز، به کنکاش پیرامون وضعیت نظریه پردازی در اقتصاد سیاسی بین المللی از طریق بازبینی مباحث نظری فصول پیشین می پردازد.

پربیننده ترین ها