معرفی کتاب «ایالات متحده آمریکا، تکنولوژی شیل و نفت خاورمیانه»

کد خبر: ۱۲۵۱۷۸
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۱
عنوان کتاب: ایالات متحده آمریکا، تکنولوژی شیل و نفت خاورمیانه
مولف: دکتر هادی آجیلی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه، 1394
صفحات: 158


پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی، مهم‌ترین بازیگر در عرصه بازار انرژی به ویژه نفت بوده ست. از آن زمان تاکنون این کشور بزرگترین واردکننده، مصرف کننده و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی بوده و به همین دلیل نقش انرژی و به ویژه مناطق برخوردار از آن، در سیاست خارجی و امنیتی این کشوردارای اهمیت خاصی بوده است.

کتاب " جایگاه خاورمیانه در چشم انداز انرژی ایالات متحده آمریکا "، در اصل بازکاوی جایگاه و موقعیت برترمناطق دارنده ذخایر غنی انرژی خاورمیانه، به ویژه منطقه خلیج فارس می باشد، که طی سالیان مدید در اولویت های حضور و نفوذ ایالات متحده قرار گرفته است.

در این کتاب، سیاست استفاده از ذخایر غیر متعارف انرژی با اتکا به ذخایرغیر متعارف  توسط آمریکا با توجه به نوسانات و اختلال در عرضه مستمر و معضلات وابستگی به نفت وارداتی از مناطق برخوردار همچون خاورمیانه، نارسائی های سیاستهایی همچون ،کاهش بهره وری مصرف، تنوع بخشیدن به منابع عرضه مورد مطالعه قرار گرفته است.

مولف آنگاه کمرنگ شدن اهمیت و اولویت جایگاه خاور میانه، باتوجه به وقوع انقلاب های فناورانه در حوزه های بهره برداری از ذخایر غیر متعارف انرژی وبکارگیری فناوری جدید حفاری در سالهای اخیردر فرایند سیاست های نفتی آمریکا را مورد توجه و باز کاوی قرار می دهد.

نویسنده با خاطر نشان ساختن این که تامین امنیت این منطقه علی الدوام در دستور کار سیاست خارجی این کشور قرار داشته است، متذکر می گردد که گروهی بر این باورند که با قطع وکاهش وابستگی برخی از کشورهای عمده واردکننده انرژی از جمله ایالات متحده آمریکا اولویت حضور و هزینه های نظامی و سیاسی در راستای تامین انرژی همچون گذشته قابل توجیه نمی باشد. نویسنده دراین کتاب در صددد اثبات این فرضیه است که استحصال از ذخایر غیر متعارف انرژی با استفاده از فناوری های جدید توسط ایالات متحده آمریکا منجر به تغییر جایگاه منطقه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا خواهد شد. با این حال به زعم نویسنده، این تغییر با توجه به در اولویت قرار داشتن امنیت انرژی این کشور و بازار جهانی انرژی،کنترل رقبای اقتصادی به معنی کاهش اهمیت جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا و اولویت سیاستگذاری ها در این منطقه نیست.

ذخایر غیرمتعارف و همچنین فناوریهای نوین استحصال، موضوع دیگری است که به دلیل اهمیت آن در کتاب، فصلی مستقل به آن اختصاص یافته است. آثاری اقتصادی و سیاسی-امنیتی، ذخایرمتعارف و غیر متعارف انرژی و انواع آن، ذخایر نفتی غیر متعارف شیل های نفتی و... ازحمله مباحث مطرح در این فصل است.

پربیننده ترین ها