صدای ایران

اخبار مهم
نیمه شمالی کشور گرم‌تر می‌شود مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور:

نیمه شمالی کشور گرم‌تر می‌شود

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه جریانات خنک شمالی و بارشی تا عصر فردا در کشور باقی می‌ماند، گفت: با خروج این جریانات بارشی از کشور، دمای هوا در نیمه شمالی به‌طور موقتی حدود دو تا ۶ درجه افزایش می‌یابد.
آخرین عناوین