صدای ایران

برچسب ها
برچسب:

تصویر

کد خبر: ۱۸۱۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


کد خبر: ۱۸۱۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


کد خبر: ۱۸۱۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


کد خبر: ۱۸۱۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


کد خبر: ۱۸۱۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


از تصویر کارت ملی که حداکثر باید 200 کیلوبایت باشد... و همچنین تصویر کارت ماشین یا سند مالکیت خودرو که... وارد کنند جانبازان 25 درصد و بالاتر باید تصویر کارت... حرکتی باید تصویر نامه یا کارت شناسایی بیماران خاص یا...
کد خبر: ۱۸۱۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


کد خبر: ۱۸۱۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۶۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


کد خبر: ۱۸۱۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


کد خبر: ۱۸۱۵۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


چهار دهه گذشته به تصویر کشیده و کارنامه درخشان رهبر... انقلاب و ملت انقلابی را به تصویر بکشد راهیان نور...
کد خبر: ۱۸۱۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


کد خبر: ۱۸۱۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


کد خبر: ۱۸۱۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵


کد خبر: ۱۸۱۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵