مقدار وجوهات شرعی اعم از فطریه و کفاره روزه و... توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد.
کد خبر: ۱۹۰۲۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
مقدار وجوهات شرعی اعم از فطریه و کفاره روزه و... توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد.

به گزارش صدای ایران مقدار وجوهات شرعی اعم از فطریه و کفاره روزه و... توسط دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد.

مبلغ وجوهات بر اساس مقادیر زیر است:

کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر): ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
کفاره یک روز قضای روزه عذر: ۲۵،۰۰۰ ریال
حداقل فطریه برای هر نفر: ۸۰،۰۰۰ ریال
کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۲۵۰،۰۰۰ ریال
یک دوره ختم قرآن: ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
هر مورد قربانی: ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال
یک سال نماز قضا: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
یک ماه روزه قضا: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
پربیننده ترین ها
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر