صدای ایران

برچسب ها
یکی از فرهنگیان شهرستان رودبار جنوب که اطلاع کامل از اتفاق دارد از روز حادثه و جان سپردن محمدمهدی پنج ساله گفت.
کد خبر: ۲۹۱۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

کد خبر: ۲۵۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

کد خبر: ۲۴۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۰