صدای ایران

برچسب ها
پلیس فرانسه با ورود به دانشگاه سرشناس «سیانس پو» که کانون تظاهرات دانشجویان در اعتراض به ریخته شدن خون غیرنظامیان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی بوده تجمع اعتراضی این دانشجویان را بر هم زده و آنها را از ساختمان دانشگاه که در آن تحصن کرده بودند خارج کرد.
کد خبر: ۲۹۱۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

کاظم غرب آبادی به اقدام دولت فرانسه در توسل به خشونت علیه معترضان واکنش نشان داد.
کد خبر: ۲۸۲۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶

علی بهادری جهرمی به برخورد دوگانه انگلیس در بحث برخورد با معترضان واکنش نشان داد و آن را وقیحانه تر از برخورد دوگانه خواند.
کد خبر: ۲۸۱۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹

کد خبر: ۲۸۱۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹