صدای ایران

برچسب ها
کد خبر: ۱۵۲۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

کد خبر: ۱۵۲۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

کد خبر: ۱۵۲۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

کد خبر: ۱۵۲۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

آیت الله مکارم شیرازی :
حج سبب تقویت بنیه اسلام و مسلمین است و خون تازه ای هرسال در رگ های اسلام به جریان می اندازد؛ بعد از اقامه داشتن این فریضه الهی از سوی حج اج عزیز، ما هم با آنها هم صدا می شویم و جشن اطاعت می گیریم.
کد خبر: ۱۵۱۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۵

کد خبر: ۱۵۱۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

کد خبر: ۱۵۱۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کد خبر: ۱۵۱۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

کد خبر: ۱۵۱۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

کد خبر: ۱۵۱۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

کد خبر: ۱۵۰۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

کد خبر: ۱۵۰۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

کد خبر: ۱۵۰۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

کد خبر: ۱۴۹۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

کد خبر: ۱۴۹۵۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

کد خبر: ۱۴۹۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

کد خبر: ۱۴۹۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸

کد خبر: ۱۴۹۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

کد خبر: ۱۴۹۲۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

کد خبر: ۱۴۹۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

آخرین اخبار