صدای ایران

برچسب ها
کریدور عرب - مد در خاورمیانه ذی‌نفعانی دارد. کشور‌های امارات و عربستان به دنبال استفاده از این ظرفیت هستند. این دو کشور با ایران در افزایش نفوذ و قدرت در منطقه رقابت دارند. ایران در سال‌های اخیر توانسته است با گفتمان مقاومت و ایجاد رابطه با قدرت‌های بزرگ جهانی، نفوذ زیادی در منطقه به دست آورد. امارات و عربستان سعودی به دنبال تحولات ساختاری در منطقه هستند که یکی از راهکار‌های آنها شرکت در کریدور عرب - مد است. این دو کشور با ورود به این کریدور می‌توانند با هند که یک قدرت بزرگ آسیایی است اتحاد جدیدی ایجاد کنند که به اهمیت و تاثیر گذاری آنها در منطقه می‌افزاید.
کد خبر: ۲۹۱۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

کد خبر: ۱۲۷۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۳