صدای ایران

برچسب ها
برچسب:

روانچی

روانچی و ایروانی معاون شورای عالی امنیت ملی دیدار و...
کد خبر: ۸۹۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷


در گفت‌و‌گو با تخت‌روانچي، معاون وزير خارجه مطرح شد
بودند مجید تخت روانچی معاون اروپا و امریکای وزارت امور...
کد خبر: ۸۹۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳


به گزارش ایسنا حمید بعیدی نژاد مجید تخت روانچی و...
کد خبر: ۸۹۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳


خارجه عباس عراقچی مجید تخت روانچی و حسین امیرعبداللهیان سه...
کد خبر: ۸۸۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۷


این افراد به خصوص دکتر ظریف عراقچی و تخت روانچی...
کد خبر: ۸۷۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


هم به جمع عراقچی تخت روانچی و بعیدی نژاد اضافه...
کد خبر: ۸۶۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۸


امیرعبداللهیان عباس عراقچی و مجید تخت روانچی - است حضور...
کد خبر: ۸۶۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۸


تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ظریف را در این سفر...
کد خبر: ۸۶۳۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶


متشکل از ظریف سیروس ناصری محمد سعیدی تخت روانچی و...
کد خبر: ۸۶۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶


هسته ای کشور و مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه...
کد خبر: ۸۵۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۱


گزارش ایسنا سیدعباس عراقچی مجید تخت روانچی حمید بعیدی نژاد...
کد خبر: ۸۵۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸


روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه اوایل صبح دوشنبه...
کد خبر: ۸۴۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷


سیدعباس عراقچی مجید تخت روانچی و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان...
کد خبر: ۸۴۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷


ای کشور و مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه در...
کد خبر: ۸۴۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه عباس...
کد خبر: ۸۴۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵


صدای ایران گزارش می دهد/
تخت روانچی و علی اکبر صالحی از مذاکره کنندگان ارشد...
کد خبر: ۸۳۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۹


عراقچی مجید تخت روانچی و علی اکبر صالحی از مذاکره...
کد خبر: ۸۳۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۹


وزیر امور خارجه و عباس عراقچی و مجید تخت روانچی...
کد خبر: ۸۳۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۹


مجید تخت روانچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای...
کد خبر: ۸۳۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۸


گزارش ایسنا مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر... روانچی در واکنش به احتمال آبستراکسیون برخی جریانات سیاسی مجلس...
کد خبر: ۸۳۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵