برچسب ها - کنترل صحیح کودکان در فضای مجازی

صدای ایران

برچسب ها
محمد نصیری مدیر دپارتمان کودک مجتمع فنی تهران در گفتگو با صدای ایران:
الکترونیک در سال 1358 شروع نموده و با بحث مهارتی... برای دانش آموزان و دانشجویان فعالیت خود را درحوزه مهارتی...
محمد نصیری مدیر دپارتمان کودک مجتمع فنی تهران درباره... الکترونیک در سال 1358 شروع نموده و با بحث مهارتی... در این مجموعه فعالییت دارند نام برد وی اضافه کرد... این مجموعه فعالیت های خود را در حوزه مهارتی و...
کد خبر: ۲۴۵۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴