برچسب ها - همگرایی آسیایی

صدای ایران

برچسب ها
همگرایی را فرآیندی تعریف کرده اند که در آن دو... همگرایی منطقه ای و ابراز سیاست های مشترک با یک... روند همگرایی در مناطق مختلف باعث می شود انسجام و... کتاب با بررسی صبغه ی تاریخی مفهوم همگرایی و مبانی...
کد خبر: ۸۴۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱


رفع نماید ممکن است این موضوع مطرح شود که همگرایی... آسیایی است و هویت خاورمیانه ای تا حد قابل توجهی... خود همواره یکی از امپراطوری های معظم آسیایی بوده و... با سایر تمدن های آسیایی در طول تاریخ است تعاریفی...
کد خبر: ۵۱۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸


جمله مؤثرترین راهکارها برای ارتقاء همگرایی منطقه ای در اقتصاد... سرمایه گذاری های مشترک می تواند به تحکیم بیشتر همگرایی... آسیایی منجر شود وی تصریح کرد چنین همگرایی در گام... ای نه چندان دور می توانیم شاهد آسیایی عاری از...
کد خبر: ۸۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱


پربحث ترین عناوین