برچسب ها - قیمت طلای 24 عیار

صدای ایران

برچسب ها
امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 730 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1744 89 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 973 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۸۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 724 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1737 12 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 965 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 728 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1734 59 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 970 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 727 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1739 07 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 970 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 719 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1729 07 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 958 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 720 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1729 07 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 960 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 733 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1729 07 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 978 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۶۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 718 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1729 07 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 957 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 719 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1725 56 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 959 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... قیمت طلای 18 عیار هم 713 هزار و 100 تومان... بازارهای جهانی با قیمت 1719 38 دلار معامله می&zwnj شود... قیمت طلای 24 عیار 950 هزار و 800 تومان هر...
کد خبر: ۲۵۰۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 694 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1700 75 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 925 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... قیمت طلای 18 عیار هم 702 هزار و 100 تومان... بازارهای جهانی با قیمت 1708 67 دلار معامله می&zwnj شود... قیمت طلای 24 عیار 936 هزار و 100 تومان هر...
کد خبر: ۲۵۰۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 718 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1719 29 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 958 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 724 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1729 07 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 966 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 730 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1735 17 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 974 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 735 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1735 17 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 980 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 736 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1737 33 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 982 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 737 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1737 84 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 983 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 742 هزار... در بازارهای جهانی با قیمت 1747 78 دلار معامله می&zwnj... شود قیمت طلای 24 عیار 989 هزار و 300 تومان...
کد خبر: ۲۵۰۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح...
به گزارش صدای ایران امروز در بازار آزاد قیمت سکه... فروخته می&zwnj شود قیمت طلای 18 عیار هم 742 هزار... اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1749 2 دلار... معامله می&zwnj شود قیمت طلای 24 عیار 990 هزار و...
کد خبر: ۲۵۰۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


پربحث ترین عناوین