برچسب ها - قیمت دلار امروز

صدای ایران

برچسب ها
قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز شنبه 10... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 104 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 600 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز پنجشنبه 8... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 61 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 554 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز پنجشنبه 8... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 54 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 559 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز چهارشنبه 7... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 153 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 656 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز چهارشنبه 7... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 156 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 650 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز سه شنبه... 6 خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص... شد بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 307... تومان یورو با قیمت 18 هزار و 807 تومان پوند...
کد خبر: ۲۵۰۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز سه شنبه... 6 خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص... شد بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 302... تومان یورو با قیمت 18 هزار و 802 تومان پوند...
کد خبر: ۲۵۰۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز شنبه 3... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 300 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 800 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز شنبه 3... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 300 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 800 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز پنجشنبه 1... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 305 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 804 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز پنجشنبه 1... خرداد 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 300 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 800 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز چهارشنبه 31... اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 300 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 811 تومان پوند 22...
کد خبر: ۲۵۰۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز چهارشنبه 31... اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 303 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 808 تومان پوند 21...
کد خبر: ۲۵۰۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز سه شنبه... 30 اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص... شد بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 150... تومان یورو با قیمت 18 هزار و 609 تومان پوند...
کد خبر: ۲۵۰۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز سه شنبه... 30 اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص... شد بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 150... تومان یورو با قیمت 18 هزار و 607 تومان پوند...
کد خبر: ۲۵۰۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز دوشنبه 29... اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 202 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 600 تومان پوند 20...
کد خبر: ۲۵۰۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز دوشنبه 29... اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 200 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 609 تومان پوند 20...
کد خبر: ۲۵۰۱۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز یکشنبه 28... اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 17 هزار و 20 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 420 تومان پوند 20...
کد خبر: ۲۵۰۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
به گزارش صدای ایران در جریان معاملات امروز یکشنبه 28... اردیبهشت 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 16 هزار و 920 تومان... یورو با قیمت 18 هزار و 320 تومان پوند 20...
کد خبر: ۲۵۰۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


برخی ها معتقدند افزایش بهای دلار در دیروز شنبه 27...
کند و تغییرات قیمتی تنها اثرروانی بر یکدیگر دارند این... عده معتقدند افزایش بهای دلار در دیروز شنبه 27 اردیبهشت&zwnj... با این سطح قیمتی ارزش دلار می&zwnj توانست نزدیک به... ارزی نیز باور داشتند پس از اینکه قیمت دلار نتوانست...
کد خبر: ۲۵۰۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸