برچسب ها - قیمت دلار

صدای ایران

برچسب ها
قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 19... هزار 932 تومان دلار کانادا 11 هزار 380 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات... دوشنبه 11 فروردین ماه 99 مشخص شد و همچنان قیمت...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات... دوشنبه 11 فروردین ماه 99 مشخص شد و همچنان قیمت...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۵۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات... یکشنبه 10 فروردین ماه 99 مشخص شد و قیمت ها...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات... یکشنبه 10 فروردین ماه 99 مشخص شد و قیمت ها...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات... شنبه 9 فروردین ماه 99 مشخص شد و قیمت ها...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۷


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
فروردین 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 903 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 903 تومان پوند 18... هزار 863 تومان دلار کانادا 11 هزار 57 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۷۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۷


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 905 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 905 تومان پوند 18... هزار 942 تومان دلار کانادا 11 هزار 69 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 15 هزار و 748 تومان... یورو با قیمت 17 هزار و 451 تومان پوند 20... هزار 507 تومان دلار کانادا 11 هزار 677 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
27 اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص... شد بر این اساس دلار آمریکا 15 هزار و 755... تومان یورو با قیمت 17 هزار و 449 تومان پوند... 20 هزار 492 تومان دلار کانادا 11 هزار 669 تومان...
کد خبر: ۲۴۶۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
27 اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص... شد بر این اساس دلار آمریکا 15 هزار و 753... تومان یورو با قیمت 17 هزار و 454 تومان پوند... 20 هزار 453 تومان دلار کانادا 11 هزار 647 تومان...
کد خبر: ۲۴۶۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 15 هزار و 652 تومان... یورو با قیمت 17 هزار و 350 تومان پوند 19... هزار 535 تومان دلار کانادا 11 هزار 402 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 15 هزار و 646 تومان... یورو با قیمت 17 هزار و 350 تومان پوند 20... هزار 299 تومان دلار کانادا 11 هزار 559 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 795 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 699 تومان پوند 19... هزار 960 تومان دلار کانادا 11 هزار 366 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 799 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 709 تومان پوند 19... هزار 706 تومان دلار کانادا 11 هزار 221 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 798 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 702 تومان پوند 19... هزار 704 تومان دلار کانادا 11 هزار 220 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 855 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 699 تومان پوند 18... هزار 937 تومان دلار کانادا 11 هزار 174 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات...
اسفند 98 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد... بر این اساس دلار آمریکا 14 هزار و 851 تومان... یورو با قیمت 16 هزار و 699 تومان پوند 19... هزار 603 تومان دلار کانادا 11 هزار 163 تومان درهم...
کد خبر: ۲۴۶۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین