برچسب ها - تعطیلی مدارس تهران 4 و 5 اسفند 98

صدای ایران

برچسب ها
تعطیلی مدارس تهران 5 اسفند 98
515">مدارس 515">تهران طی ر515">وزهای یکشنبه 515">4 اسفند 515">و د515">وشنبه 5... اسفند 98 تعطیل اعلام گردید ...
به گزارش صدای ایران نگرانی از شی515">وع بیماری کر515">ونا سبب... گردیده است که با نظر 515">وزارت بهداشت 515">مدارس شهر 515">تهران... طی ر515">وز های یکشنبه 515">و د515">وشنبه 515">4 515">و 5 اسفند... 98 تعطیل ش515">ود بر اساس ان گزارش مسع515">ود ثقفی مشا515">ور...
کد خبر: ۲۴۴۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳