صدای ایران

برچسب ها
برچسب:

اشتیانی

کد خبر: ۲۲۵۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


کد خبر: ۲۲۳۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


نرسیده است وی تاکید کرد به نظرم دانش اشتیانی تخلفی...
کد خبر: ۱۴۷۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


وزیر علوم دانش اشتیانی وزیر اموزش وپرورش دعایی مدیر روزنامه...
کد خبر: ۱۳۶۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶


ورزیده برای آموزش عالی
زیرا معتقدم دکتر اشتیانی هم از لحاظ تدین و انقلابی...
کد خبر: ۳۲۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵


کنیم دانش اشتیانی اضافه کرد وقتی امام خمینی ره آرزو...
کد خبر: ۳۲۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵


آخرین اخبار