صدای سیاست

صدای ایران

واکنش وزیر خارجه دولت اصلاحات به اظهارات رئیس جمهور آمریکا:

ترامپ، «هیتلر» دوم است

اخبار مهم
آخرین عناوین