کد خبر: ۸۳۴۴۸
۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۴
(تصاویر) جشنواره خیریه‌ی مرکز آموزش وزارت خارجه
صدای ایران- جشنواره خیریه روزهای جهارشنبه و پنج شنبه در مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید. عواید این جشنواره به دانش آموزان نیازمند تعلق خواهد گفت. تصاویر اختصاصی صدای ایران را در ادامه از این جشنواره ببنید.


نظر شما