کد خبر: ۸۳۴۲۷
۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۴
(تصاویر) آبگرفتگی معابر تهران پس از باراننظر شما