آدرس مسافرخانه های تهران
کد خبر: ۵۸۷۴۰
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۲:۵۰

در زیر لیستی از مهمانسراهای تهران بر اساس مناطق برای مسافران عزیزی که به تهران می روند درج شده است:


اسفند
نشانی : تهران ، منطقه ۶ – خ. فرودسی جنوبی – خ. سرهنگ سخایی – کوچه بهنیا – کوچه بخت – پ. ۳
مسئول : بهمن صادقی
تلفن :  ۶۶۷۰۸۴۱۰

 

اسلام پناه
نشانی : تهران ، منطقه ۶ – خ. کارگر جنوبی – نرسیده به میدان راه آهن – سه راه پرسپولیس – پ. ۱۵۲۹
مسئول : سیدعبداله میرشفیعی
تلفن :  ۵۵۶۴۱۷۷۱ – ۵۵۶۴۸۰۵۸

 

کشاورز
نشانی : تهران ، منطقه۶- م. ولی عصر – بلوار کشاورز – نرسیده به خیابان فلسطین – پ. ۲۶
مسئول : ایوب روحی
تلفن : ۸۸۹۰۹۹۳۹ 

 

نصراسلام
نشانی : تهران ، منطقه ۱۱- خ. هلال احمر – خ. انبار نفت – پ. ۳۸۲
مسئول : فاطمه نصیرلو
تلفن : ۵۵۶۴۸۷۶۲ 

 

صبا 
نام مدیر: عباس علی علی همتی
تلفن: ۵۵۶۵۰۹۴۱
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – شوش – پ. ۱۴۴۱
۱۳۳۹۷۱۷۵۹۵ :پ.ک

 

آشوری
نشانی : تهران- منطقه۱۱- م. قزوین – خ. قزوین – بعد از دخانیات – پ. ۷۳۲
مسئول : کاظم فندکی
تلفن : ۵۵۴۱۶۶۸۷ 

 

جهان
نشانی : تهران- منطقه ۱۱- خ. کارگر جنوبی – نرسیده به راه آهن – سه راه کارگران – پ. ۲۱۱۰
مسئول : اصغر فتوحی
تلفن : ۵۵۳۷۳۰۸۸ 

 

اطلس 
نام مدیر: گلوانی
تلفن: ۵۵۳۷۸۰۹۸, ۵۵۳۷۹۸۰۷
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – شوش – ک. ۱۲ متری پرویز – پ. ۱۰
۱۱۹۶۸۱۵۱۱۷ :پ.ک

 

تمدن 
نام مدیر: غلام علی فتحی
تلفن: ۵۵۴۱۷۴۷۸
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – هلال احمر – پ. ۳۹۱
۱۳۳۷۹۵۶۱۱۵ :پ.ک 

 

جهان 
نام مدیر: کرمی
تلفن: ۵۵۳۷۳۰۸۸
نمابر: ۵۵۳۹۵۷۰۱
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – م. راه آهن – نرسیده به سه راه کارگر – پ. ۱۳
۱۳۳۹۸۱۳۳۳۳ :پ.ک

 

عاشوری 
نام مدیر: کاظم فندکی
تلفن: ۵۵۴۱۶۶۸۷
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – قزوین – بعد از دخانیات – پ. ۶۰۸
۱۳۳۷۶۳۴۶۹۳ :پ.ک

 

فردوسی 
نام مدیر: بهرام صادقی – علی اصغر صادقی
تلفن: ۵۵۳۸۲۳۲۱
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – قزوین – نرسیده چهارراه ملک – پ. ۲۷۱
۱۳۳۴۹۷۴۷۴۹ :پ.ک

 

مهران 
نام مدیر: مهران کریمی
تلفن: ۵۵۳۸۹۸۴۱, ۵۵۳۸۲۲۲۹
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر – بین خیابان مولوی و مختاری – پ. ۱۳۵
۱۱۹۶۷۳۵۷۱۴ :پ.ک

 

مقدسی 
نام مدیر: سیدمحمدباقر مقدسی
تلفن: ۵۵۶۵۰۵۶۷
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – م. راه آهن – خ. شوش – پ. ۷۴۱
۱۳۳۹۷۱۶۸۵۵ :پ.ک

 

جمشید

نشانی : تهران ، منطقه ۱۱-  خ. ولی عصر – م. راه آهن – ک. شهیدرکاب گردان – پ. ۲
مسئول : حاج داود لولوعی
تلفن : ۵۵۳۷۶۹۴۴ 

 

مهتاب 
نام مدیر: محمد حمیدزاده
تلفن: ۵۵۳۸۶۷۸۹
آدرس: تهران – منطقه ۱۱ – قزوین – نرسیده به میدان قزوین – پ. ۲۴۴
۱۳۳۵۶۶۳۴۷۵ :پ.ک

 

شیک
نشانی : تهران ،منطقه ۱۲-  م. راه آهن – خ. ولی عصر – پ. ۱۰۲
مسئول : غلامحسین خانی علی لو
تلفن : ۵۵۳۷۲۶۰۷ 

 

شیراز
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- م. امام خمینی – ابتدای خیابان فردوسی – پ. ۹۴
مسئول : اسماعیل کامیار
تلفن : ۶۶۷۱۵۲۱۰ 

 

شهسوار
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. سرچشمه – ابتدای خیابان پامنار – پ. ۶
مسئول : حسین آریانا
تلفن : ۳۳۱۱۰۸۳۹ 

 

شهریار
نشانی : تهران ،منطقه ۱۲-  م. رازی – خ. رباط کریم – پ. ۱۲۱
مسئول : اسماعیل رحیم زاده ربطی
تلفن : ۵۵۶۵۲۶۴۵ 

 

شفق
شانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. قزوین – پل امامزاده معصوم – روبروی پمپ بنزین
مسئول : مهدی مضیفیان
تلفن : ۵۵۷۰۲۵۲۲ 

 

شجاعی فرد
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. سعدی جنوبی جدید – بلوک ۷ شرقی
مسئول : فیروز کامیار
تلفن : ۳۳۹۱۰۸۹۷ 

 

سیادت
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. امیرکبیر – ابتدای خیابان ملت – پ. ۱۳۲
تلفن : ۳۳۹۱۳۹۱۰ 

 

یاس 
نام مدیر: مرادی
تلفن: ۳۳۹۰۳۷۹۶, ۳۳۹۰۲۱۱۱
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – لاله زار نو – پ. ۴۹۸
۱۱۴۵۸۴۸۳۱۵ :پ.ک

 

اروندرود
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. ناصرخسرو – ک. خدابنده لو – پ. ۵۹
مسئول : سیدعلیرضا سعادت یزدی
تلفن : ۳۳۱۱۸۸۷۹ 

 

آرین 
تلفن: ۳۳۹۹۳۸۵۲ الی ۳
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر – جنب گاراژ ایران پیما – پ. ۴۵
۱۱۱۵۸ :پ.ک

 

اتو خراسان 
نام مدیر: محمدی
تلفن: ۳۳۵۵۷۱۸۶, ۳۳۱۲۶۴۷۷
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – ری – نبش کوچه کاشانی – پ. ۴۸
۱۱۶۷۹۳۸۵۴۸ :پ.ک

 

اسفند 
نام مدیر: حسین زاده
تلفن: ۶۶۷۰۸۴۱۰, ۶۶۷۴۳۸۹۰
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – فردوسی – خ. سخایی – ک. بهنیا – ک. بخت – پ. ۳
۱۱۳۶۸۳۵۷۱۴ :پ.ک

 

بحر خزر 
نام مدیر: مهدی اسماعیل زاده
تلفن: ۳۳۱۱۳۸۶۰, ۳۳۹۶۳۴۰۴ الی ۵
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر – جنب شرکت گوشت – ک. اوحدی – پ. ۱۲
۱۱۴۱۶۳۶۳۱۵ :پ.ک

 

میثاق 
تلفن: ۳۳۹۲۸۱۶۴
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – ۱۵ خرداد – روبروی بازار آهنگران – ک. معطر
۱۱۱۷۹ :پ.ک

 

همت
نشانی : تهران – منطقه ۱۲- م. امام خمینی – ابتدای خیابان ناصرخسرو – ک. مسعودخان – پ. ۵۲۱
مسئول : صابری
تلفن : ۳۳۹۱۴۸۰۰, ۳۳۹۱۵۸۵۵ 

 

همایون 
نام مدیر: غفاری
تلفن: ۳۳۹۱۳۹۳۸
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – م. امام خمینی – خ. باب همایون – روبروی کوچه قنات – پ. ۴۴
۱۱۱۴۸۳۷۹۱۷ :پ.ک

 

خانواده 
تلفن: ۳۳۹۵۴۳۴۱, ۳۳۹۹۵۶۴۰
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – سعدی جنوبی – بلوک ۲ شرقی – ط. ۳
۱۱۱۵۶ :پ.ک

 

ملی نو
نشانی : تهران ،  منطقه ۱۲ -خ. امام خمینی – بعد از ترمینال فیاض بخش – ک. حسین سلطانی – ک. مهمانپزیرملی نو – پ. ۶
مسئول : حسن پوراول غفاری
تلفن : ۶۶۷۱۶۰۰۱  

 

مولوی 
نام مدیر: اسماعیل مرادی
تلفن: ۳۳۵۵۲۵۳۵
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – مصطفی خمینی – بین چهارراه مولوی و میدان قیام – پ. ۲۶۵
۱۱۶۶۸۱۹۴۱۱ :پ.ک

 

مهران
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. ولی عصر – بین خیابان مولوی و مختاری – پ. ۱۷۳
مسئول : رجبعلی – جبارعلی کریمی
تلفن : ۵۵۳۸۹۸۴۱, ۵۵۳۸۲۲۲۹ 

 

مشهد 
نام مدیر: نوروز فتح علی پور
تلفن: ۳۳۹۳۶۸۹۵, ۳۳۱۱۳۰۶۲
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر – بین خیابان سعدی و پامنار – روبروی مسجد سراج – پ. ۴۱۶
۱۱۱۵۸ :پ.ک

 

کیان 
نام مدیر: حسن طاهریان
تلفن: ۳۳۱۱۹۹۶۹, ۳۳۹۵۹۸۳۲
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – ۱۵ خرداد – بازار بزرگ – روبروی بازار آهنگران – ک. معطر
۱۱۱۷۹۳۳۴۱۳ :پ.ک

 

محمدی 
تلفن: ۳۳۱۳۲۶۸۸, ۳۳۱۳۳۹۳۵
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – مولوی – نرسیده به میدان قیام – پ. ۱۶۲
۱۱۶۷۷۵۴۳۵۱ :پ.ک

 

مرمر نو 
نام مدیر: علی فردحسینی
تلفن: ۳۳۹۳۰۱۱۵, ۳۳۱۱۳۶۷۶
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر – خ. امین دربار – ک. نصیرزاده – پ. ۱۳
۱۱۱۵۸۱۷۳۶۱ :پ.ک

 

مرکزی 
نام مدیر: عبدهو
تلفن: ۳۳۹۲۷۷۲۹, ۳۳۹۰۳۳۱۶
آدرس: تهران – منطقه ۱۲ – سعدی جنوبی – بلوک ۲ شرقی
۱۱۱۵۶۴۷۱۶۳ :پ.ک

 

چهلستون
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. امیرکبیر – ک. کتانه – پ. ۱۷۹
مسئول : محمود حاجی حسینلو
تلفن : ۳۳۱۱۲۲۴۸ 

 

چهل ستون ایران
نشانی : تهران ،منطقه ۱۲-  خ. سعدی شمالی – پاساژ فرشته – پ. ۴۵۹/۱۱
مسئول : سیامک معین زاده
تلفن : ۳۳۱۱۵۸۷۷

 

اسلامی
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲-  م. راه آهن – خ. شوش غربی – پ. ۱۳۸۷
مسئول : حسن خازنی
تلفن : ۵۵۶۴۵۰۸۴ 

 

نادر
نشانی : تهران ،منطقه ۱۲-  خ. ناصرخسرو – انتهای کوچه پرتو – پ. ۲۳۷
مسئول : سیدرضا هدایتی
تلفن : ۳۳۹۰۰۷۱۷ 

 

موسوی
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. ناصرخسرو – ک. خراسانی ها – پ. ۴۱
مسئول : سیدرضی موسوی
تلفن : ۳۳۹۰۷۳۸۶, ۳۳۹۳۲۲۵۰ 

 

مهر
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. امیرکبیر – ک. سراج – نبش کوچه مسجد
تلفن : ۳۳۹۵۶۴۲۴ 

 

کارون

نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. ناصرخسرو – ک. نقیب السادات – پ. ۴
مسئول : مرتضی یاهو
تلفن : ۳۳۹۰۴۲۷۸ 

 

مرمرنو
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. امیرکبیر – ک. امین دربار – پ. ۴۹
مسئول : علی فردحسینی
تلفن : ۳۳۱۱۳۶۷۶ 

 

مرکزی ایران (سانترال)

نشانی : تهران ،منطقه ۱۲-  خ. لاله زار نو – پ. ۳۲۴
مسئول : پرویز پناهی
تلفن : ۳۳۱۱۵۷۶۴, ۳۳۹۱۴۷۹۸ 

 

فردوس

نشانی : تهران ،منطقه ۱۲-  م. قزوین – ابتدای خیابان قزوین – پ. ۲۷۱
مسئول : مرتضی – اصغر جعفری – صادقی
تلفن : ۵۵۳۸۲۳۲۱

 

کیان
نشانی : تهران ،  منطقه ۱۲- خ. ۱۵خرداد – روبروی بازار آهنگرها – پ. ۵
مسئول : احمد پاکدل
تلفن : ۳۳۱۱۹۹۶۹

 

سعید
شانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. امیرکبیر – بین خیابان سعدی و پامنار – ک. امین دربار – پ. ۲۲
مسئول : مرتضی حبشی
تلفن : ۳۳۱۱۲۶۵۹

 

تمدن
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲-  خ. هلال احمر – پ. ۳۹۱
مسئول : عزت اله نادی دمقی
تلفن : ۵۵۴۱۷۴۷۸

 

بوعلی
نشانی : تهران ،منطقه ۱۲- م. راه آهن – ضلع جنوبی پارک امیریه – پاساژ دریانی – پ. ۲
مسئول : رشید شجاعی
تلفن : ۵۵۳۷۹۵۸۸, ۵۵۳۷۰۶۷۱

 

بهارستان
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. امیرکبیر – نبش خیابان سعدی جدید
تلفن : ۳۳۹۰۸۴۵۹

 

بحرخزر
شانی : تهران ، منطقه ۱۲-  خ. امیرکبیر – جنب شرکت گوشت – ک. اوحدی – پ. ۱۲
تلفن : ۳۳۱۱۳۸۶۰

 

ایران فرد
شانی : تهران ، منطقه ۱۲- خ. امیرکبیر – ک. منصورالحکماء – پ. ۱۴۱
مسئول : جلال امین زاده
تلفن : ۳۳۱۱۲۶۷۸

 

الجواد
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲-  خ. هلال احمر – خ. مرادی – روبروی حوزه ۱۵ انتظامی – پ. ۲۹۰
مسئول : ولی اله کشاورز
تلفن : ۵۵۴۱۲۰۲۵

 

اصفهان
نشانی : تهران ، منطقه ۱۲- چهارراه سیروس – خ. ۱۵خرداد – پ. ۴۱۴
مسئول : عیسی مولایی
تلفن : ۵۵۶۱۰۰۰۸

 

جلالی تبریز
نام مدیر: حسین صالحیان
تلفن: ۳۳۷۰۱۸۷۴
آدرس: تهران – منطقه ۱۴ – خاوران – نبش خیابان عارف – پ. ۴۰۳ و ۴۰۷
۱۷۷۱۷۳۳۹۴۴ :پ.ک

 

لوکس
نشانی : تهران- منطقه ۲۰-  شهر ری – ابتدای جاده قم – پ. ۴۷
مسئول : حسن علی زاده حیدری
تلفن : ۵۵۹۰۰۲۸۳

 

حسینی، عبدالفاضل

نشانی : تهران-منطقه ۲۰- شهر ری – خ. حرم – جنب مسجد خاتم النبیین – پ. ۱۳۶
مسئول : عبدالفاضل حسینی
تلفن : ۵۵۹۰۲۶۵۳

 

نمایان
نشانی : تهران -منطقه ۲۰- شهر ری – خ. حرم – نبش کوچه پاچنار – پ. ۱۷۴
مسئول : محمدابراهیم رفاهی
تلفن : ۵۵۹۱۷۴۴۶, ۵۵۹۰۳۱۹۲

 

۱۱۰
نشانی : تهران ،منطقه۲۰- شهر ری – خ. حرم – روبروی کاروانسرای دوقلو
مسئول : محمد لطف علی
تلفن : ۵۵۹۰۰۱۱۷

 

شهر ری
نشانی : تهران-منطقه ۲۰- شهر ری – خ. حرم – پشت بازار – پ. ۱۲۸
مسئول : علیرضا فرهادی
تلفن : ۵۵۹۰۲۴۸۸

 

مرکزی

نشانی : تهران-منطقه ۲۰- شهر ری – خ. حرم – ک. ادیب کاشانی – پ. ۱۵۴
مسئول : حسن علینقی
تلفن : ۵۵۹۰۲۶۵۱

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها