به‌یاری یک خانواده زجرکشیده آبرومند بشتابید
کد خبر: ۵۷۰۳۳
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۸
انتخاب نوشت:

این شرح حال خانواده ای بسیارمحروم وزجرکشیده اما آبرومند دریکی ازروستاهای دورافتاده ایلام است که به امیدداشتن سقفی چشم به راه سخاوت مردمان این دیارند….شاید سقفی بسازند وهمچون دیگران دمی بیاسایند

درگوشه وکناراین مملکت هستند خانواده های بسیار محرومی که شاید دعای آنان برخلاف سایرمردم دعا برای نباریدن باران باشد تا سقف سوراخ خانه محقرشان چکه نکند شاید دمی بیاسایند…دریکی ازروستاهای دورافتاده ومحروم درگوشه ای ازاین مملکت ،خانواده ای رامی شناسیم که فقرازسرورویشان میباردوتنها امیدشان دستان سخاوتمندهموطنانشان برای رهایی از این همه دردورنج ونداری میباشد.پدرخانواده بیکاروبیماروازکارافتاده است وهمسرش ازبیماری شدید تنفسی رنج می برد بنحوی که به سختی نفس می کشد.این خانواده درخانه ای محقر وخرابه ای زندگی میکنند که سقف آنرا از ورقهای حلبی پوشش داده اندوبه گفته پدرخانواده زمستانها ازسرما واینک از رسیدن گرما وداغ شدن سقف ونداشتن کولر درهراسند ودعا میکنند هرگز تابستان فرانرسد! اما بیشترشرم سرپرست خانواده از نگهداری مادرش درآلونکی درگوشه ای دیگرخانه است که زمستان وتابستانش ازعذاب کشیدن اووهمدم شدن با حشرات و…سخت درعذاب است .مادری که جوانیش راوقف او کرد که درپیری عصای دستش باشد اما تقدیراو فقرونداری ودستانش ازجبران زحمات مادرکوتاه!!

اومی گوید مادرم برای خوردن غذایی مناسب از من التماس می کند ولی من ندارم واین سخت عذابم می دهد!

نداشتن سقفی برای زندگی ،وبیماری شدید همسر،ونابینایی مادر وبیکاری وناتوانی وفقر سرپرست خانواده همه دست به دست هم داده اند تا روز به روز بر زجروزحمت این خانواده افزوده شود!

مدیرخیریه نسیم وصال از وضعیت اسف باراین خانواده محروم وزجرکشیده بازدید بعمل آورد اقدامات اولیه برای کمک وتامین مواد غذایی بعمل آمد اما توان مالی لازم برای تکمیل ساختمان ومسقف نمودن آن ازعهده وتامین هزینه های درمان ازعهده این موسسه خارج است.. درادامه تصاویری از وضعیت زندگی آنان برای گزارش به هموطنان وخیرین تهیه که با کسب اجازه از آنان دراین فراخوان منتشر می شود ازعموم هموطنان عزیز ونوع دوست برای کمک به این خانواده دست یاری دراز میکنیم ..بیاید با هم به یاری این خانواده محروم وزجرکشیده اما آبرومند بشتابیم…چه بسیار شنیده ایم که شاید سقف خانه محرومی سوراخ است ودعایشان مستجاب که باران نمی بارد!آنچه که مادیدیم تجسم عینی این شنیده است ،بیایید تاسقفی بسازیم برایشان شاید بادعایشان رحمتی ببارد……برای کمک به اینجا بروید.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها