صدای ایران- شعر زیر سروده الهام فتاحی شاعر و غزلسرای کشورمان است:

نه فقط بوسه، که صد شاخه نباتم دادی
نانم آجر شده بود، آب حیاتم دادی

من که با هر هوسی دست و دلم می‌لرزید
بر سرم دست کشیدی و ثباتم دادی

شاعری ساده و بی‌روح و مشوش بودم
آمدی جان به جنون کلماتم دادی

با همان طرز خریدار نگاهی کردی
اعتباری به کسادیِ بساطم دادی

همنشینم که شدی صاحب ذوقم کردی
ارج و قربی به میان حضراتم دادی

زندگی قبل تو یک مردن تدریجی بود*
آخر از این تن فرسوده نجاتم دادی

ارسال شعر