(تصاویر) وضعیت بچه شیر سفید متولد شده در کرج
کد خبر: ۲۸۳۱۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۳

به گزارش صدای ایران،«سانا» توله شیر آفریقایی که یک ماه و نیم پیش در کرج به دنیا آمده اما از طرف مادر پذیرفته نشده بود ظرف روزهای گذشته جهت نگهداری به مجموعه مرکز نگهداری حیات وحش پارک شهید چمران کرج منتقل شده است.

(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد

(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد

(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد(تصاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد

ت(صاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشدت(صاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشدت(صاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشدت(صاویر) وضعیت «سانا» در کرج / توله شیر سفیدی که از طرف مادر پذیرفته نشد

پربیننده ترین ها
لینک های مفید
آجر نسوز نما دیرگداز
سرمایه گذاری آنلاین
کمترین کارمزد درگاه پرداخت
انواع نهال های گردو پربار
خرید نهال گردو