کد خبر: ۲۸۰۶۴۷
۰۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

به گزارش صدای ایران،پیکرهای شهدای واقعه ترور چهارم آبان در حرم حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز به خاک سپرده شدند.

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

 

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

 

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز


(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای شاهچراغ در شیراز

نظر شما