دو فوریتی یعنی چه؟
به طور کلی تمام لوایح و طرح‌ها به استثنای لوایح و طرح های فوری و مربوط به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی که در این آیین نامه برای شور در آن موارد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود فاصله دو شور حداقل باید پنج روز باشد.
کد خبر: ۲۷۹۷۵۷
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۲

صدای ایران_پیشنهادهای مطرح شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه که به ترتیب فوریتی که برای ارائه در نمایندگان دارد دسته بندی می شوند. طرح ها و لوایح دوفوریتی، آن هایی هستند که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به چاپ و توزیع آن ها اقدام و پس از ۲۴ ساعت از موقع توزیع در صحن علنی ارائه می گردند.

فوریت طرح یا لایحه توسط خود نمایندگان تصویب می شود. لوایح و طرح ها در مواقعی دوفوریتی می شوند که تصویب آن ها از لحاظ امکان وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق العاده باشد.

به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارائه می شود بر دوگونه اند:.۱. طرح ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد. غالب طرح ها و لوایح، عادی می باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می شود..۲. طرح ها و لوایح فوریطرح ها ولوایح مزبور یک شوری می باشند بدین معنا که دریک شور هم کلیات وهم جزییات مورد بحث قرار می گیرد و احیاناً به تصویب می رسد. این قسم از طرح ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد:الف) طرح ها و لوایح یک فوریتیاین قسم از طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن درمجلس به کمسیون مربوطه ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد. (ماده۱۱۶ آیین نامه داخلی مجلس)ب) طرح ها ولوایح دوفوریتیدراین گونه طرح ها ولوایح پس از تصویب دوفوریت آن بلا فاصله به طبع (چاپ) وتوزیع آن بین نمایندگان اقدام می شود و بیست وچهار ساعت پس ازتوزیع درمجلس مطرح می گردد. این گونه طرح ها و لوایح به کمسیون ارجاع نمی گردد.ج) طرح هاولوایح سه فوریتیدراین قبیل طرح ها ولوایح پس ازتصویب سه فوریتی ان، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد (ماده ۱۱۶ آیین نامه) ونیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست. ضمناً هنگامی که طرح ولوایح با قیدفوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلاً از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد ونظر خود راحتی المقدور وبلا فاصله پس ازآرای مجلس ویا حد اکثرتا۲۴ ساعت اظهار کند. (ماده۸۶ آیین نامه داخلی مجلس).

دو فوریتی یعنی چه؟

 

انواع طرح‌ها و لوایح


طرح‌ها و لوایح یا به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند یا به صورت فوری. طرح ها و لوایح فوری خود سه بخش هستند:


۱- طرح‌ها و لوایح یک فوریتی


طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌های اصلی، فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع می‌شود.


طرح‌ها و لوایح یک فوریتی یک شوری است و پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و یک نوبت درباره آن شور به عمل می‌آید. بدین ترتیب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و اخذ رای می‌شود.


۲- طرح‌ها و لوایح دو فوریتی


پس از تصویب فوریت حداکثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزیع می‌شوند، حداکثر چهل و هشت ساعت پس از چاپ و توزیع در دستور کار جلسه مجلس قرار می‌گیرند.


۳- طرح‌ها و لوایح سه فوریتی


طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب فوریت بلافاصله در همان جلسه در دستور مجلس قرار می‌گیرد. طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی جهت اظهارنظر کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال می‌شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، با ارسال طرح‌ها و لوایح عادی و یک فوریتی پس از اعلام وصول به کمیسیون های اصلی و کمیسیون‌های فرعی و همچنین جهت اظهارنظر کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خود را اعلام می‌کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها