آن چیست که همیشه در مقابل شما است؟
می توان این گونه هم گفت که آینده، گذشته ای است که هنوز در زندگی ما رخ نداده است و هر زمان که بشر بتواند گذشته‌ ای که رخ نداده است را بفهمد می تواند از آینده اطلاع پیدا کند.
کد خبر: ۲۷۷۷۶۳
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۳

صدای ایران- آینده بعدی از زندگی انسان است که درلحظهٔ گسترش پیدا می‌کند و همانند قانونی اصلی در انجام کارهایمان در نظر گرفته می‌شود. این معنی و مفهوم برخورداری از طرح، اهداف، نیات، غایات و مفاهیم را برای بشریت به ارمغان می‌آورد. آینده وقتی نا محدود بعد از حال حاضر است و نمی‌شود در آن زندگی کرد که ورود به آن خلاف قوانین فیزیک است. شما اگر بخواهید هم نمی‌توانید در آینده حضور داشته باشید وقتی در زمان حال زندگی می‌کنید. معنی آینده در علوم آینده ‌پژوهی، فیزیک، فلسفه، روانشناسی و دین استفاده می‌ شود.


می توان این گونه هم گفت که آینده، گذشته ای است که هنوز در زندگی ما رخ نداده است و هر زمان که بشر بتواند گذشته‌ ای که رخ نداده است را بفهمد می تواند از آینده اطلاع پیدا کند.

 

آن چیست که همیشه در مقابل شماست؟

جواب: آینده

 

پربیننده ترین ها