مضیقه زن یعنی چه؟
شواهد نشان می‌دهد؛ تجرد قطعی دختران و حتی پسران در خانواده‌های سنتی، سرمایه گذار، مدرن و پست مدرن وجود دارد، اما نکته قابل توجه این است که سن تجرد قطعی بین 40 تا 50 سالگی است یا در واقع سنی که باروری از دست می‌رود.
کد خبر: ۲۷۶۸۳۳
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۵

صدای ایران-مترادف و معادل واژه مضیقه :


تحت شرایط سخت بودن
تعسر
تنگنا
صعوبت
ضیق
عسرت
کار سخت
سخت گیری کردن
دشواری
سختی
جای تنگ
معنی مضیقه در لغتنامه دهخدا
مضیقه. [ م َ ق َ ] ( ع اِ ) تنگنا، ج ، مضایق .


|| تنگی، دشواری. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

معنی مضیقه در لغتنامه معین
(مَ قِ ) [ ع . مضیقة ] (اِ. ) تنگنا، تنگدستی .

معنی مضیقه در فرهنگ عمید
مضیقه = فقر.


آوا : /maziqe/
نقش: اسم
مضیقه
مضیقه به عربی
متن اصلی معنی
تاكيد مضيقه
تاکيد , حد اقصي , ضغط , قرصة مضيقه
حد اقصي مضيقه
ضغط مضيقه
قرصة مضيقه
مأزِق مضيقه
مضيق در مضيقه
متضايق در مضيقه
مضیقه به عربی
مضیق یعنی چه ?
مترادف و معادل واژه مضیق :

تنگنا
تنگ جا
دشوار
سخت
شاق
مشکل
جای تنگ
کار سخت و دشوار
تنگه بغار بوغاز
/maziq/


مضیق در لغتنامه دهخدا


مضیق. [ م َ ] ( ع اِ ) جای تنگ. ( غیاث ). مکان تنگ. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ). جای تنگ. مکان تنگ. ( ناظم الاطباء ) : برگشت به هزیمت و بدو رسیدند در مضیقی که میگریخت بکشتندش. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 244 ).

کار من بالانمی گیرد در این شیب بلا
در مضیق حادثاتم بسته ٔبند عنا

خاقانی

در مضیق حرب کسی افتد که در فسحت رای و عرصه صلاح مجال تردد و مکنت تمکن نیابد. ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 197 ).خلف در مضیق آن حصار بی قرار شد. ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 244 ).

در طی آن منازل و مراحل به مضیقی رسیدند که جمهوری عام از لشکر غور به حراست آن ثغر موکل بودند. ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 323 ). وآن مخاذیل را به تدریج از آن مضیق دور میکرد. ( ترجمه تاریخ یمینی ).

|| کار سخت. ( منتهی الارب )( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ). کار سخت و دشوار. ج ، مضایق. ( ناظم الاطباء ) : و کار سلطان در میان آن قوم در حالت وصول او نیک تنگ درآمده بود و در مضیقی عظیم افتاده بود. ( جهانگشای جوینی ).

هست سنت ره جماعت چون رفیق
بی ره و بی پا درافتی در مضیق

مولوی ( مثنوی چ خاور ص 360 ).

مضیق. [ م ُ ض َی ْ ی َ ] ( ع ص ) تنگ کرده و تنگ گرفته بر کسی. ( ناظم الاطباء ).
مضیق. [ م َ ] ( ع اِ ) تنگه. بغاز. بوغاز. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).
مضیق. [ م ُ ض َی ْ ی ِ ] ( ع ص ) تنگ کننده. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).
مضیق در لغتنامه معین
مضیق (مَ ) [ ع . ] (اِ. ) =

جای تنگ ، تنگنا.
– تنگه ای که دو دریا را به هم وصل می کند.
معنی مضیق در فرهنگ عمید
جای تنگ، تنگنا.
تنگه ای که دو دریا را به هم وصل می کند.
ضیق یعنی چه ?
مترادف و معادل واژه ضیق :

تنگ
تنگنا
تنگی
کم وسعت
مضیقه
سختی
تنگ شدن
مقابل وسیع
بخیل گشتن
تنگدستی
متضاد واژه ضیق : وسیع .معنی ضیق در لغتنامه دهخدا


ضیق [ ض َ ] ( ع اِ ) ج ِ ضَیْقة. ( منتهی الارب ).

ضیق [ ض َ ] ( اِخ ) از قرای یمامة، و آن را ضیق قرقری نیز گویند. ( معجم البلدان ).

ضیق [ ض َ ] ( ع ص ) تنگ.

|| ( اِ ) تنگی.

|| شک که در دل گذرد. ( بکسر اول نیز آید ).

|| آنچه باعث تنگی سینه باشد. ( منتهی الارب ). تنگی در دل و سینه. ( منتخب اللغات ).

ضیق. [ ض َ / ضی ] ( ع مص ) تنگ شدن. ( منتخب اللغات ) ( تاج المصادر ) ( زوزنی ) ( منتهی الارب ) ( دهار ).

|| بخیل شدن مرد.

|| نگنجیدن چیز در چیزی. ( منتهی الارب ).

ضیق. ( ع اِ ) ج ِ ضیقة. ( منتهی الارب ).

ضیق. ( ع ص ) ضد سعه. تنگ. ( منتهی الارب ) ( منتخب اللغات ) ( مهذب الاسماء ).

|| ( اِ ) شک در دل. شک که در دل گذرد ( بفتح اول نیز آید ). ( منتهی الارب ).

|| ( اِمص ) تنگدستی، درویشی.

|| آنچه گاهی گشاده باشد وقتی تنگ ، مانند سرای و جامه. ( منتهی الارب ).

تنگی در خانه و جامه و جز آن. ( منتخب اللغات )، تنگی، مقابل وسعت ، گشادی، ج ، اضیاق : و لشکر ری از جانب مشهد داعی بسبب ضیق حال و قلت زاد و انقطاع امداد با جانب محمدآباد نشستند. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 266 ).

ضیق حدقة ؛ تنگ شدن ثقبه عنبیة. ( ذخیره خوارزمشاهی ). از معتاد تنگتر بودن ثقبه عنبیه.
ضیق صدر ؛ انقباض سینه.


ضیق نَفَس ؛ تنگی دم، کوته دمی، نام مرضی که بهندی دمه ( دما ) گویند. ( غیاث ). نفس تنگی، تاسه، رَبو. بُهر. غَنص. ( منتهی الارب ).


ضریر انطاکی در تذکره گوید: الربو، و هو اشتغال قصبةالرّئه بمواد تعاوق المجری الطبیعی فان ضر بالنفس فهو «ضیق النفس » اوحلل المفاصل و القوی ̍ فهو «البهر» و ان لم یکن معه السکون الا قائماً مادّاً عنقه فهو الانتصاب.

ضیق. [ ض َی ْ ی ِ ] ( ع ص ) تنگ. ( منتهی الارب ) ( منتخب اللغات ) ( مهذب الاسماء ).گویند: ضیق لیق ؛ اتباع. ( مهذب الاسماء ) :
خانه گهواره و ضیق مدار
تا تواند کرد بالغ انتشار


مولوی.

|| بخیل. ( منتخب اللغات ).

معنی ضیق در لغتنامه معین
(ضَ یِ ) [ ع . ] (ص . ) تنگ . مق وسیع .
(ضَ یا ض یِ ) [ ع . ] =

(مص ل . ) تنگ شدن .
بخیل گشتن .
(اِمص . ) تنگی ، سختی .
معنی ضیق در فرهنگ عمید
تنگ شدن.
تنگی.
سختی.
تنگ نظر.


به گزارش صدای ایران،کارشناس صدا و سیما عنوان کرد: برخلاف باور عموم به زودی با مضیقه زن در جامعه مواجه خواهیم شد.


وی گفت: در دهه شصت با یک انفجار جمعیتی روبه رو بودیم و ده سال بعد یعنی در دهه هفتاد با یک افت جمعیتی روبه رو شدیم و این ناهمگونی باعث شد تعداد زیادی از خانمهای دهه 60 بدون همسر باقی بمانند.

 

مضیقه ازدواج و مجوز چندهمسریآنچه سبب میشود مضیقه ازدواج به وجود آید عدم همسان گزینی سنی و تحصیلی است. ویژگی‌های فرهنگی جامعه مردسالار که بر اساس آن مردان در خانواده باید در موقعیت برتر و فرادست قرار بگیرند، سبب شده که مردان به ازدواج با زنان جوان‌تر و با تحصیلات کمتر از خودشان تمایل نشان دهند و زنان ازدواج با مردانی با سنین بالاتر و تحصیلات بهتر از خودشان را مطلوب بدانند؛ بنابراین وقتی از مضیقه ازدواج سخن گفته میشود برای هر گروه سنی زنان ازدواج نکرده، مردان متعلق به یک گروه سنی بالاتر و با سطح تحصیلات بیشتر در نظر گرفته میشود. پس چنانچه الگوی همسرگزینی تغییر یابد نتایج پژوهش‌های مرتبط با مضیقه ازدواج نیز تغییر می‌کند.


شعار سال: بیشتر بودن تعداد زنان نسبت به مردان ادعای کذبی است که هر از چندی از سوی حامیان چند همسری برای توجیه تعدد زوجات مردان مطرح میشود. ادعایی که متاسفانه چند روز پیش بار دیگر از سوی علی مطهری مطرح شد. این در حالی است که بر خلاف ادعای ذکر شده همواره در جوامع تعداد مردان بیش از زنان است. به طور کلی در ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۰۵ نوزاد پسر به دنیا می‌آید. این تعداد در برخی جوامع که سقط جنین دختر در آن‌ها رواج دارد مانند چین و هند و برخی دیگر از کشور‌های آسیایی به تولد ۱۱۸ نوزاد پسر در مقابل ۱۰۰ نوزاد دختر هم میرسد. این مساله سبب شده است سنگینی نسبت جنسی انسانی همواره به سمت مردان باشد. به گونه‌ای که مجله فیگارو در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد جهان با کمبود ۲۳٫۱میلیون زن مواجه است.

بر اساس آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ در ایران انجام شد، ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ مرد در کشور زندگی میکنند. در حالی که تعداد زنان معادل ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر بوده‌اند. به این ترتیب تعداد مردان ایران افزون بر یک میلیون نفر بیش از زنان است.

اما آنچه در ایران هر از چندی به عنوان معضل اجتماعی مطرح میشود و خواب را از چشمان برخی از نیرو‌های سنتی که همواره در پی پاک کردن صورت مسائل اجتماعی هستند می‌رباید، مساله مضیقه ازدواج است. مضیقه ازدواج به وضعیتی اشاره دارد که به تعداد کافی همسر مناسب برای زنان و مردان ازدواج نکرده وجود ندارد. چنانچه گفته شد، به طور معمول تعداد مردان در هر گروه سنی بیش از تعداد زنان در همان گروه سنی است، اما آنچه سبب میشود مضیقه ازدواج به وجود آید عدم همسان گزینی سنی و تحصیلی است.
 
ویژگی‌های فرهنگی جامعه مردسالار که بر اساس آن مردان در خانواده باید در موقعیت برتر و فرادست قرار بگیرند، سبب شده که مردان به ازدواج با زنان جوان‌تر و با تحصیلات کمتر از خودشان تمایل نشان دهند و زنان ازدواج با مردانی با سنین بالاتر و تحصیلات بهتر از خودشان را مطلوب بدانند؛ بنابراین وقتی از مضیقه ازدواج سخن گفته میشود برای هر گروه سنی زنان ازدواج نکرده، مردان متعلق به یک گروه سنی بالاتر و با سطح تحصیلات بیشتر در نظر گرفته میشود. پس چنانچه الگوی همسرگزینی تغییر یابد نتایج پژوهش‌های مرتبط با مضیقه ازدواج نیز تغییر می‌کند.

همچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۵ اعلام کرد: «مسئله کمبود مردان در مقایسه زنان پدیده جمعیتی نبوده و تنها در صورتی موضوعیت دارد که به لحاظ عرفی و هنجاری مردان اصرار به ازدواج با زنانی کوچکتر از خود داشته باشند؛ بنابراین مضیقه ازدواج نیز موضوعی اجتماعی فرهنگی است نه مسئله جمعیتی.» بر اساس گزارش این مرکز نتایج سرشماری سال ۹۵ نشان میدهد تعداد پسران ازدواج نکرده در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ سال بیش از دختران ازدواج نکرده در این گروه سنی است.

یعنی در همه سال‌هایی که عده‌ای نتایج پژوهش‌های مربوط با مضیقه ازدواج را مستمسکی برای مجوز دادن به مردان برای چند همسری قرار می‌دادند و یا به طور جدی با موفقیت‌های تحصیلی زنان مخالفت می‌کردند و حتی برای ممانعت از این امر به سهمیه بندی به نفع پسران در پذیرش دانشگاه‌ها اقدام میکردند چرا که معتقد بودند زنان تحصیلکرده با مردان دارای مدارک تحصیلی پایین‌تر ازدواج نمی‌کنند می‌توانستند زمینه‌های فرهنگی لازم برای تغییر الگوی همسرگزینی را ایجاد کنند. البته اگر چشم پوشی از منافع نامشروع حاصل از نظام مردسالاری به آن‌ها این اجازه را میداد.

تغییر الگویی که زنان خود به رغم تبلیغات فرهنگی رسمی ایجاد کردند. پژوهش‌ها نشان میدهد با افزایش تحصیلات و اشتغال زنان و بالارفتن سن ازدواج، تمایل به همسان‌گزینی در ازدواج افزایش یافته، که این امر بحث مضیقه ازدواج را بسیار کم‌رنگ میکند. در عین حال قوانین نابرابر خانواده که سبب میشود زنان پس از ازدواج بسیاری از اختیارات زندگی شخصی خود را به لحاظ قانونی از دست دهند، منجر به افزایش روند انتخاب سبک‌های دیگر زندگی غیر از ازدواج رسمی از سوی زنان شده است.

اما حتی اگر همین تعریف سنتی و تغییر نکرده با تحولات اجتماعی مضیقه ازدواج را در نظر بگیریم، این مضیقه مرتبط به زنان دهه ۶۰ است، در مورد دهه ۷۰ و ۸۰ ورق بر میگردد و این بار پسران با مضیقه ازدواج مواجه میشوند. چنانچه در سال ۹۵ تعداد پسران ۲۰ تا ۵۰ ساله ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر و تعداد دختران این گروه سنی به پنج میلیون و۶۰۰ هزار نفر رسید.

همانقدر که ارایه پیشنهاد ازدواج متعدد زنان دهه ۷۰ و ۸۰ برای رفع این مضیقه غیرعقلانی، غیراخلاقی و بر خلاف سرشت انسانی است، ترویج تعدد زوجات مردان نیز چنین است. بنابر این به نظر میرسد زمان تمسک حامیان چند همسری مردان به بحث جمعیت زنان و مضیقه ازدواج به سر آمده است.

همان قدر که ارایه پیشنهاد ازدواج متعدد زنان دهه ۷۰ و ۸۰ برای رفع این مضیقه غیرعقلانی، غیراخلاقی و بر خلاف سرشت انسانی است، ترویج تعدد زوجات مردان نیز چنین است. بنابراین به نظر می‌رسد زمان تمسک حامیان چند همسری مردان به بحث جمعیت زنان و مضیقه ازدواج به سر آمده است. موافقان تعدد زوجات که تا جایی پیش رفتند که به مردان دارای چند همسر، عنوان جهادگر را دادند، بهتر است برای این هوسرانی برخی از مردان و ظلم و بی‌عدالتی نسبت به زنان توجیه‌های دیگری بیابند.

پربیننده ترین ها