به نوک تیر کمان چه می گویند؟

صدای ایران-به نوک تیر کمان پیکان گفته می شود.

ارسال متن
نام:
ایمیل:
* نظر: