روز مدارک پزشکی چه روزی است؟
مدارک پزشکی به عنوان محک ذی قیمتی از فعالیت های گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی، یکی از  باارزشترین اهرم های برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد،
کد خبر: ۲۷۵۱۲۰
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۶

به گزارش صدای ایران،روز مدارک پزشکی امروز هفدهم اردیبهشت ماه روز اسناد ملی و مدارک پزشکی است.

در سازمان‌های مراقبت سلامت مثل بیمارستان یکی از منابع اصلی اطلاعات مراقبت سلامت، پرونده پزشکی بیمار است و به عنوان مهمترین و غنی ترین منبع اطلاعاتی مطرح می باشد. پرونده پزشکی بیمار مهم ترین ابزار ذخیره و باز یابی اطلاعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماری ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص ها، آزمایشات، معاینات، روش های درمانی، سیر بیماری، پاسخ بیمار به درمان، پیگیری و ... می باشد.

 

 مدارک پزشکی یکی از  باارزشترین اهرم های برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی  می باشد

 

به گزارش صدای ایران،مدارک پزشکی به عنوان محک ذی قیمتی از فعالیت های گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستانی، یکی از  باارزشترین اهرم های برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد،

پربیننده ترین ها