مرز تحمیلی چیست؟
جغرافیای سیاسی مرزی که به‌‌اجبار در یک منطقه، بدون توجه به الگوهای فرهنگی موجود در آن، تحمیل می‌شود.
کد خبر: ۲۷۵۰۸۱
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۱

مرز تحمیلی چیست؟

به گزارش صدای ایران مرز تحمیلی در جغرافیای سیاسی مرزی که به اجبار در یک منطقه بدون توجه به الگوهای فرهنگی موجود در آن منطقه تحمیل می شود.مرزهای تحمیلی مرزهای هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده استدر نتیجه افراد یک ملت یا قوم را که دارای دین و زبان مشترکان از هم جدا می‌کند و موجب می‌شود که هر دو کشور همسایه در دو حکومت جداگانه قرار بگیرند.


 مرزهای تحمیلی مرز هایی هستند که در تعیین آنها شرایط فرهنگی در نظر گرفته نشده است در نتیجه افراد یک ملت یا قوم را که دارای دین و زبان مشترک اند از هم جدا می کند و موجب می‌شود در دو کشور همسایه و در دو حکومت جداگانه قرار بگیرند مانند مرزهایی که کشورهای استعمارگر در قاره آفریقا بر مبنای قلمرو نفوذ و حاکمیت خود و بدون توجه به اقوام و فرهنگ‌ها ایجاد کردند و یا مرز بین کره شمالی و کره جنوبی.

 

مرز تحمیلی


واژه‌های مصوّب فرهنگستان

[جغرافیای سیاسی] مرزی که به‌‌اجبار در یک منطقه، بدون توجه به الگوهای فرهنگی موجود در آن، تحمیل می‌شود.

پربیننده ترین ها