کد خبر: ۲۷۴۵۹۲
۰۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱
(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

 

به گزارش صدای ایران، به نقل از خبرگزاری تسنیم: مراسم احیا شب ۱۹ ماه رمضان در فدراسیون جانبازان و معلولین با حضور جمعی از ورزشکاران در محل فدراسیون برگزار شد.

 

عکاس: عرفان کوچاری

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

(تصاویر) مراسم احیای شب نوزدهم درفدراسیون جانبازان و معلولین

نظر شما