بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری را بروزرسانی کرد.
کد خبر: ۲۷۴۲۲۸
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۷

به گزارش صدای ایران از تسنیم، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی را بروزرسانی کرد که به شرح زیر می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بروزرسانی فهرست تحریمی اشخاص آمریکایی دخیل در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، به ویژه مواد 4 و 5، اشخاص آمریکاییِ ذیل الذکر را به دلیل اقدامات تروریستی، ترویج و حمایت از تروریسم و نیز نقض فاحش حقوق بشر، تحت تحریم های مندرج در قانون فوق قرار می دهد. اشخاص مذکور، حسب مورد، در حمایت، سازماندهی، اِعمال و تشدید اقدامات زورمدارانه یک جانبه (تحریم های جنایتکارانه) آمریکا علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، تامین مالی و حمایت ازگروه های تروریستی و اقدامات تروریستی و همچنین حمایت از اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه علیه ملت مظلوم فلسطین، نقش داشته اند.

اقدامات زورمدارانه یک جانبه آمریکا علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدام عامدانه آمریکا جهت تحمیل شرایط سخت زندگی بر ایرانیان، از جمله، از طریق ممانعت از دسترسی آنان به دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی به ویژه در شرایط ناشی از بیماری کووید-19 و نیز محروم نمودن آنان از حقوق بنیادین خود، زندگی میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره انداخته و تاثیر منفی بر بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود داشته است. چنین اقداماتی نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر و مصداق بارز جنایت علیه بشریت می باشد. همچنین، برنامه ریزی، راهبری و حمایت از اقدامات تروریستی، تامین مالی و حمایت مادی از جمله تسلیحاتی و اطلاعاتی، آموزش و سازماندهی گروه‌های تروریستیو سایر انواع حمایت ها از چنین گروه هایی، نقض حقوق بین الملل و برخلاف تعهدات بین المللی در حوزه تروریسم محسوب می شود.

دولت آمریکا با اقدامات فوق کهتوسط اشخاص ذیل الذکر حمایت، تسهیل و یا عملیاتی شده است، تعهدات بین المللی خود راجع به احترام، صیانت و حفاظت از حقوق بشر و تعهدات راجع به خودداری از سازماندهی اقدامات تروریستی و تامین مالی تروریسم و خودداری از اعمال اقدامات زورمدارانه یک جانبه را نقض نموده که به عنوان اعمال متخلفانه بین المللی موجب مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا می باشد.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز مبارزه با تروریسم و تامین مالی تروریسم، به ویژه مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا، تحریم های مندرج در قانون مذکور را علیه اشخاص فوق اعمال می نماید. جمهوری اسلامی ایران، همچنین، تصریح می نماید که اعمال تحریم های یک جانبه، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و برخلاف حقوق بین الملل بوده و مانع از بهره مندی از حقوق بشر می گردد. بر این مبنا و با توجه به اَعمال متخلفانه بین المللی آمریکا، تحریم های مورد نظر در تطابق با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدامات زورمدارانه یک جانبه و در چارچوب عمل متقابل، اعمال می گردند.

با عنایت به موارد فوق و مفاد قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه»، کلیه نهادهای ذیربط، اقدامات لازم را جهت اجرای مناسب تحریم های مندرج در قانون مذکور را معمول خواهند داشت.

اشخاص مشمول تحریم های ضد تروریستی

نقش در اقدامات تروریستی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

تامین مالی، حمایت و پشتیبانی اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی و آموزشی از گروه های تروریستی در منطقه
ساماندهی، راهبری و ارتکاب اقدامات تروریستی به ویژه تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی
حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک تروریستی منافقین(شرکت در همایش منافقین)
فرمانده سابق ستاد مشترک آمریکا و فرمانده سابق نیروهای چندملیتی در عراق

George William Casey Jr.

جرج ویلیام کیسی

1

تامین مالی، حمایت و پشتیبانی اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی و آموزشی از گروه های تروریستی در منطقه
ساماندهی، راهبری و ارتکاب اقدامات تروریستی به ویژه تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی
حمایت از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی
فرمانده سابق سنتکام

جوزف وتل

Joseph Votel

2

ساماندهی و راهبری اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران
فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان

آستین اسکات میلر

Austin Scott Miller

3

حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک تروریستی منافقین (از جمله شرکت در همایش منافقین)
رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته ای

جو لیبرمن

Joe Lieberman

4

حمایت از گروهک تروریستی منافقین (از جمله شرکت در همایش منافقین - سال 1399)
سناتور سابق

و وکیل گروهک تروریستی منافقین

رابرت توریسلی

Robert Toricelli

5

حمایت سیاسی و تبلیغاتی از گروهک تروریستی منافقین (از جمله شرکت در همایش منافقین – سال 1399)
وکیل ترامپ (رئیس جمهور سابق آمریکا)

رادولف ویلیام لوئیز جولیانی

Rudolph William Louise Giuliani

6

حمایت از اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه
سفیر آمریکا در لبنان

دوروتی شی

Dorothy Shea

7

حمایت از اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه
کاردار سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی

جاناتان شرایر

Jonathan Shrier

8

حمایت از اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه
سفیر سابق آمریکا در فلسطین اشغالی

دیوید ملچ فریدمن

David Melech

Friedman

9

اشخاص مشمول تحریم های حقوق بشری

نقش در اعمال تحریم های ظالمانه

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

حفظ، اجرا و تشدید تحریم های ظالمانه علیه منافع
 سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سلب اساسی ترین حقوق مردم ایران از طریق اجرای سیاست بازرگانی در جهت اعمال فشار حداکثری
وزیر  سابق بازرگانی آمریکا

  (دوره ترامپ)

ویلبر لوئیس راس

Wilbur Louis Ross

1

تدوین، تعیین راهبرد و تشدید تحریم های ظالمانه، علیه منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و سلب اساسی ترین حقوق مردم ایران
وزیر  سابق خزانه داری آمریکا

(دوره اوباما)

جیکوب ژوزف لو

Jacob Joseph Lew

2

برنامه ریزی، سازماندهی و تشدید تحریم های ظالمانه علیه منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران
معاون  سابق وزیر خزانه داری آمریکا

(دوره ترامپ)

سیگال پرل مندلکر

Sigal Pearl Mandelker

3

برنامه ریزی، سازماندهی و تشدید تحریم های ظالمانه علیه منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران
معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

(دوره ترامپ)

جاستین جرج موزینیچ

Justin George Muzinich

4

برنامه ریزی، سازماندهی و تشدید تحریم های ظالمانه علیه منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران
معاون وزیر سابق خزانه داری آمریکا

(دوره ترامپ)

مارشال بیلینگزلی

Marshal Billilngslea

5

برنامه ریزی، سازماندهی و تشدید تحریم های ظالمانه علیه منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران
معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا

(دوره اوباما)

سارا بلوم راسکین

Sarah Bloom Raskin

6

مشارکت در اجرای تحریم های ظالمانه از طریق برنامه ریزی، شناسایی و اقدام علیه شبکه مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران
رئیس سابق شبکه اجرای قانون علیه جرائم مالی

کنث ای بلانکو

Kenneth A. Blanco

7

مشارکت در اجرای تحریم های ظالمانه از طریق برنامه ریزی، شناسایی و اقدام علیه شبکه مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران
دستیار سابق مدیرکل اوفک، سرپرست سابق شبکه اجرای قانون علیه جرائم مالی

Michael Moiser

مایکل مویزر

8

همکاری و تلاش در جهت پیشبرد سیاست فشار حداکثری و سلب اساسی ترین حقوق مردم ایران از طریق اعمال تحریم ظالمانه
سفیر سابق آمریکا در آلمان

ریچارد آلن گرنل

Richard Alen Grenell

9

تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا در تحلیل اطلاعات مربوط به مسائل تحریمی و امنیتی در خلیج فارس و انجام هماهنگی های اقتصادی بین سازمانی در امور اقتصادی مربوط به تحریم
مدیر عامل و رئیس شرکت خارون

متئو اپستین

Matthew Epstein

10

تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه تحلیل اطلاعات به وسیله به کارگیری منابع اطلاعاتی و فناوری در زمینه مسائل تجاری، اقتصادی و امنیتی
مدیر ارشد در شرکت خارون

بنیامین اشمیت

Benjamin Schmidt

11

تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق همکاری با وزارت خزانه داری آمریکا به وسیله تحلیل فعالیت های مالی در بخش های دولتی و خصوصی
مدیر ارشد در شرکت خارون و کارمند سابق خزانه داری آمریکا در اداره اطلاعات و تحلیل

هوارد مندلسون

Howard Mendelson

12

تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﺤ� ﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ شرکت خارون ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗ� ﺎری و ارائه اطلاعات به اوفک به منظور تشدید تحریم های ظالمانه
مدیر تحقیقات شرکت خارون

بنیامین دیویس

Benjamin Davis

13

تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا از طریق هماهنگی و پیشبرد پروژه های تحقیقاتی در خارون با محوریت برنامه­های تحریمی مرتبط با تروریسم و خاورمیانه و همکاری با وزارت دفاع آمریکا در این زمینه
معاون تحقیقاتی شرکت خارون و کارمند ارشد سابق اوفک

مارک نخله

Marc Nakhla

14

تسهیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا  از طریق ارائه سیاست‌ها و راهبردهای تحریمی
دبیر اجرایی شرکت خارون و معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا

جانیس گاردنر

Janice Gardner

15


پربیننده ترین ها