حکم شرعی درباره استفاده از لوازم تهیه شده از جفت جنین چیست؟
آیت الله شبیری زنجانی به سوالی درباره طهارت لوازم تهیه شده از جفت جنین پاسخ داد.
کد خبر: ۲۷۱۳۷۱
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵

به گزارش  صدای ایران به نقل از شفقنا، متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است:

 
► پرسش

بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه بســیاری از لــوازم آرایــش و برخــی از داروهــا از جفــت جنیــن تهیــه می‌گــردد، اســتفاده و مصــرف آن چــه حکمــی دارد؟

►پاسخ

نجـس اسـت بنابرایـن خـوردن داروی ساخته‌شـده از آن در غیـر حـال اضطـرار و اسـتیصال جایـز نیسـت البته تزریق و یا اسـتفاده آن به‌صورت پماد، اشـکال ندارد اما برای نماز باید برطرف و تطهیر شـود.


پربیننده ترین ها