تبریک قالیباف به محمد الحلبوسی
محمد باقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب مجدد رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق را تبریک گفت.
کد خبر: ۲۷۰۷۰۳
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۴
تبریک قالیباف به  محمد الحلبوسی

 گزارش صدای ایران ، محمدباقر رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتخاب مجدد «الحلبوسی» را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق تبریک گفت.

متن پیام تبریک قالیباف به شرح زیر است:

جناب آقای محمد الحلبوسی

رئیس محترم مجلس نمایندگان جمهوری عراق

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛

خرسندم بهترین تبریکات و تهنیـت‌هـای خـود را بـه مناسـبت انتخـاب مجـدد جنابعالی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق ابراز نمایم.

اطمینـان دارم بـا حمایـت و پشتیبانی مجـالس دو کشـور مناسـبات برادرانـه فیمابین در عرصه‌های گوناگون بیش از پیش توسعه و گسترش خواهد یافت.

همکاری‌های پارلمانی فیمابین به عنـوان بخـش مهمی از روابـط دوستانه تهـران و بغداد موجـب اسـتحکام و تحکیم روزافـزون مـراودات دو کشـور در عرصـه‌هـای گوناگون خواهد بود.

در این راستا از جنـابعـالی بـرای دیـدار از جمهـوری اسلامی ایران دعوت بـه عـمـل می‌آورم. امیـدوارم در نخستین فرصـت ممکـن جنابعـالی را در تهران ملاقات کنم.

فرصـت را مغتـنـم شـمرده، از درگـاه خداونـد متعـال سـلامت و موفقیـت روزافزون جنابعـالی، سـعادت و بهـروزی ملت و دولـت کشـور دوسـت، مسـلمان و همسایه، جمهوری عراق را مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران


پربیننده ترین ها