مهم ترین رویدادهای تاریخی امروز 14 دی ماه
عده زیادی از صاحب‌منصبان قزاقخانه در درجات مختلف از خدمت اخراج شدند. عده‌ای نیز در سازمان جدید با درجات پایین‌تری مشغول به کار شدند.
کد خبر: ۲۷۰۳۴۱
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۴

به گزارش صدای ایران  مهم‌ترین رویدادهای چهاردهم دی را در ادامه به نقل از پایگاه «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» می‌خوانید.

رویدادهای چهاردهم دی

سال ۱۲۸۶

روزنامه صوراسرافیل با همکاری میرزا قاسم‌خان تبریزی و میرزا جهانگیرخان شیرازی در تهران انتشار یافت و شماره اول آن امروز منتشر شد. میرزا علی‌اکبرخان قزوینی معروف به «دخو» (دهخدای آینده) از نویسندگان این روزنامه است.

سال ۱۲۹۴

شهرهای قم و کاشان توسط قوای روس اشغال شد.

کلیه اعضاء کمیته دفاع ملی از اصفهان به طرف کرمانشاه حرکت کردند.

سال ۱۳۰۰

از طرف سردار سپه، سردار مقتدر به ریاست شورای قشون برگزیده شد.

از طرف سردار سپه، وزیر جنگ، حکم عمومی قشون صادر شد. به موجب این حکم در ایران پنج لشگر و یک ارکان حرب و یک شورای قشون تشکیل شد.

عده زیادی از صاحب‌منصبان قزاقخانه در درجات مختلف از خدمت اخراج شدند. عده‌ای نیز در سازمان جدید با درجات پایین‌تری مشغول به کار شدند.

احمد آقاخان (امیراحمدی) به فرماندهی لشکر غرب که محل آن همدان است منصوب شد.

از طرف سردار سپه، وزیر جنگ، سرتیپ امان‌الله‌میرزا به ریاست ارکان حرب تعیین شد. سرهنگ حبیب‌الله‌خان معاون وی شد (بعدها سپهبد جهانبانی و سرلشکر شیبانی).

سرتیپ اسمعیل‌خان (امیرفضلی) فرماندهی لشکر آذربایجان را بر عهده گرفت.

سردار سپه، وزیر جنگ، فرماندهی لشکر مرکز را بر عهده گرفت.

محمودآقاخان‌ (آیرم) به فرماندهی لشکر جنوب برگزیده شد.

کلیه درجات نظامی رایج در قزاقخانه و ژاندارمری لغو گردید و به جای آن درجات جدید معین و اعلام گردید.

درجات سابق عبارت بود از امیرتومان، امیرپنجه، کلنل ماژور، کاپیتان.

درجات جدید به این شرح معین شد: امیرلشکر، سرتیپ، سرهنگ، نایب‌سرهنگ، یاور، سلطان، نایب اول و دوم و سوم.

سردار سپه، وزیر جنگ، با تصویب احمدشاه به هفت تن از سرداران قزاقخانه درجه امیرلشکری که بالاترین درجه در قشون بود اعطاء نمود. سرداران عبارت بودند از: سردار مقتدر (امیرلشکر عبدالحمید غفاری)، سردار مدحت (امیرلشکر عباسقلی جلایر)، سردار همایون (امیرلشکر قاسم والی)، سردار عظیم (امیرلشکر محمد توفیقی)، سردار منتخب (امیرلشکر حبیب‌الله جهانبانی)، سردار رفعت (امیرلشکر علی نقدی).

همچنین امیرتومان عبدالله‌خان (عبدالله امیرطهماسبی)، میرپنج احمدآقا (امیرلشکر احمدی)، میرپنج حسین آقا (امیرلشکر حسین خزاعی)، میرپنج محمودآقا (امیرلشکر محمود آیرم)، سرتیپ محمودآقا امیراقتدار (امیرلشکر محمود انصاری)، سرتیپ خدایارخان (امیرلشکر خدایار خدایاری)، سرتیپ اسمعیل آقا (امیرلشکر اسمعیل امیرفضلی) به درجه امیرلشکری ارتقاء یافتند.

حسین آقا (خزاعی) به فرماندهی لشکر شرق (خراسان) گمارده شد.

امیرتیمور کلالی از وزارت کشور کناره‌گیری نمود.


 
 

پربیننده ترین ها