نحوه برگزاری امتحانات موسسات و دانشگاه های غیر انتفاعی
علی آهون منش رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیر انتفاعی گفت: نحوه برگزاری امتحانات توسط وزارت علوم به دانشگاه‌ها واگذار شده است اما دانشگاه‌ها تابع تصمیمات دانشگاه های معین در هر استان هستند.
کد خبر: ۲۷۰۱۷۳
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹

به گزارش صدای ایران علی آهون منش با اشاره به درباره نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی گفت: نحوه برگزاری امتحانات توسط وزارت علوم به دانشگاه‌ها واگذار شده است منتهی چون وضعیت استان‌ها از نظر کرونا با یکدیگر متفاوت است و پیش از این وزارت علوم نحوه برگزاری امتحانات در هر استان را به دانشگاه‌های معین در هر استان واگذار کرده بود، بنابراین دانشگاه‌های معین در استان ها در این خصوص تصمیم می‌گیرند.وی ادامه داد: در واقع دانشگاه معین در هر استان می‌تواند با توجه به شرایط آن استان تصمیم بگیرد که امتحانات به صورت حضوری برگزار شود و یا مجازی، به عنوان مثال در استان اصفهان براساس تصمیم دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه معین، امتحانات مجازی خواهد بود.رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیر انتفاعی افزود: البته روشن است که یک تصمیم کلی برای همه دانشگاه‌های کشور وجود ندارد. ممکن است این تصمیم برای هر استان با توجه به وضعیت کرونا و شرایط آن استان متفاوت باشد.

پربیننده ترین ها