جهانی شدن و فرهنگ/ فناوری پیشرفته تنها در اختیار قدرت های بزرگ است؟
طرح این مساله که فناوری تا چه اندازه توانسته به جهانی شدن کمک کند ما را به این میرساندکه ارائه فناوری پیشرفته برای استفاده از منافع آن در اختیار قدرت ها است.
کد خبر: ۲۶۷۶۵۲
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۷

به گزارش صدای ایران، در این نوشتار مطالب مهمی که مبتنی بر فناوری پیشرفته به منظور یافتن راه حل هایی برای دستیابی به استراتژی های کلان مبتنی بر توسعه اقتصادی دانش بنیان است، ارائه شده است.

ما در دورهای از تغییرات خارقالعاده زندگی می کنیم و علم ارتباطات و اطلاعات و میزان تأثیر آن مانند هر زمان دیگری از زمان ایجاد اولیه این خط انقلابی است.

سازمان های نمادین با ریشه های عمیق در علم کامپیوتر بر محیط کسب و کار تسلط دارند. آنها نیروهای مخرب قدرتمندی را اعمال می کنند که بدون شک تأثیری پایدار بر شکل آینده جوامع، فرهنگ ها و آداب و رسوم ما خواهند داشت.

به طور خاص، ظهور و همگرایی رایانه ها و دستگاه های تلفن همراه و شبکه های رایانه ای و هوش مصنوعی در همه جا، فناوری هایی را قادر ساخته است که به طور فزایندهای نقش غالب را در زندگی حرفهای و حرفهای روزانه ایفا میکنند.

از رسانه های اجتماعی گرفته تا اینترنت و از دستیارهای صوتی و بلندگوهای هوشمند گرفته تا خودروهایی که می توانند به رانندگان خود کمک کنند و در نهایت آنها را جایگزین کنند.

این فناوری ها با هم، محیط های فیزیکی ثابت را تا کنون ما را به فضاهای هوشمند پویا تبدیل می کنند که به روش های قدرتمندتری با ما ارتباط برقرار میکنند.

محققان از طریق یک مشارکت اساسی و پایدار در زمینه هایی مانند شبکه و محاسبات علمی، پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی در طول تاریخ بیش از 45 سال به ظهور عصر جدیدی کمک کرده اند.

ما در دورهای از تغییرات خارقالعاده زندگی میکنیم و علم ارتباطات و اطلاعات و میزان تأثیر آن مانند هر زمان دیگری از زمان ایجاد اولیه این خط انقلابی است. سازمان های نمادین با ریشه های عمیق در علم کامپیوتر بر محیط کسب و کار تسلط دارند.

آنها نیروهای مخرب قدرتمندی را اعمال می کنند که بدون شک تأثیری پایدار بر شکل آینده جوامع، فرهنگ ها و آداب و رسوم ما خواهند داشت.

به طور خاص، ظهور و همگرایی رایانه ها و دستگاه های تلفن همراه و شبکههای رایانهای و هوش مصنوعی در همه جا، فناوری هایی را قادر ساخته است که به طور فزایندهای نقش غالب را در زندگی حرف های و حرف های روزانه ایفا میکنند.

از رسانه های اجتماعی گرفته تا اینترنت و از دستیارهای صوتی و بلندگوهای هوشمند گرفته تا خودروهایی که می توانند به رانندگان خود کمک کنند و در نهایت آنها را جایگزین کنند.

این فناوریها با هم، محیطهای فیزیکی ثابت را تا کنون ما را به فضاهای هوشمند پویا تبدیل میکنند که به روش های قدرتمندتری با ما ارتباط برقرار میکنند.

دنیای امروز با پیچیدگی های خاص خود مواجه است. از یک سو کشورهای توسعه یافته ای هستند که رفاه بشر امروزی در زمینه های پزشکی، کشاورزی، حمل و نقل، آموزش، قوانین و مقررات، فناوری های جدید، دسترسی به اطلاعات، ایجاد مؤسسات خدماتی، دستورالعمل هایی برای توسعه سایر کشورها ملت ها و صدها موفقیت دیگر بویژه در دو سه قرن اخیر را مدیون تلاش های خستگی ناپذیر آنها هستیم.

در کشوری مانند ایالات متحده، بخش خصوصی به شدت درگیر سرمایه گذاری و تحقیق است و دولت کمک می کند. همانطور که از علم آنها استفاده می کنیم باید در این چرخه علمی نیز شرکت کنیم و نباید بگوییم که علم خود را داریم.

اما سوال اینجاست که فناوری تا چه اندازه توانسته به ارتباطات و جهانی شدن کمک کند. ارائه فناوری پیشرفته تنها برای استفاده از منافع و ثروت در اختیار قدرت های بزرگ است.
                   
    * بهروز باغانی                                                                                                     

پربیننده ترین ها