عابدی: تغییر در حاکمیت سایبری ضروری است
مشاور عالی مرکز مطالعات امنیت سایبری کشور با تاکید بر ضرورت بازنگری در حاکمیت سایبری گفت: با توجه به نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف جوامع، سازمان ها و کسب و کارها، حفظ و ارتقای امنیت فضای سایبری از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است.
کد خبر: ۲۶۶۴۳۱
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۷

به گزارش صدای ایران، دکتر سجاد عابدی مشاور عالی مرکز مطالعات امنیت سایبری ایران با تاکید بر ضرورت بازنگری در حکمرانی سایبری نوشت: حکمرانی یک رویکرد مثبت در فرایند تصمیم­ گیری است که در قالب و چارچوب آن تصمیم­ گیری­ ها انجام می شود.. پارادایم در حال پیدایش و متحول پس از جنگ سرد، و غالب شدن بر پارادایم پیشین مبتنی بر دولت محوری و مطالعات راهبردی صرف، نیاز مطالعات امنیتی به رویکردی جدید را پیش از پیش نیازمند کرده است. امروزه، با ایجاد فضای جدید و سپهر امنیت بین‌المللی و پدیداری تهدیدهای نوین، پارادیم کنونی بویژه پس از یازدهم سپتامبر، هم دولت محور است و هم فرادولتی. ورود کنشگران غیردولتی به مسائل دفاعی ـ امنیتی، ما شواهد نوعی پارادیم دو وجهی دولتی ـ غیردولتی هستیم. با تهدیدهای نوین، سیاستگذاران ناچارند در تدوین راهبرد‌های دفاعی ـ امنیتی نو، بر گفتمان همکاری دولتی و غیردولتی تکیه کنند
فضای سایبری، دامنه ای سراسری در محیط اطلاعاتی است که شبکه های درهم تنیده شامل اینترنت، شبکه های مخابراتی، سیستم های کامپیوتری، پردازنده ها و کنترلرها را در بر می گیرد. با توجه به نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف جوامع، سازمان ها و کسب و کارها، حفظ و ارتقای امنیت فضای سایبری از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. در این امتداد، با توجه به نقش و جایگاه سازمان های فعال در بخش دفاع، این مهم اهمیتی صدچندان می یابد، چراکه به طور مستقیم بر امنیت ملی کشور موثر است. آمارهای ارایه شده از منابع معتبر ملی و بین المللی، نشان دهنده عدم یکپارچگی فعالیت های این حوزه، عدم هم راستایی و همگرایی اهداف و سیاست ها و به طورکلی، عدم توجه کافی به امنیت فضای سایبری و درنتیجه، آسیب پذیری جدی کشور در این حوزه است. 

حکمرانی خوب امنیت سایبری در سازمان های دفاعی مستلزم توجه به مضامین مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی، طراحی و پیاده سازی چارچوب بومی معماری امنیت سایبری، تطبیق پذیری و انعطاف پذیری در حوزه امنیت فضای سایبری، مدیریت ریسک امنیت فضای سایبری، بازمهندسی ساختار و فراگردهای سازمانی، مدیریت پروژه های مرتبط با توجه به استانداردها و متدلوژی های مناسب و توسعه و استقرار فرهنگ سازمانی تعالی گرا است.

پربیننده ترین ها