نقش سازمان اطالاعات سپاه در پیشگیری از جرایم سایبری
عابدی تشریح کرد:
سجاد عابدی در تشریح اقدامات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیشگیری از جرایم سایبری اظهار کرد: از مهمترین این قدامات ممانعت از ورود گوشیهای هوشمند و سایر وسایل ارتباطی مشابه به پادگانها ، اماکن حساس سپاه در کنار انضباط و رازداری وحفاظت کارکنان ،حفاظت اسناد ومدارک ، حفاظت اماکن و تاسیسات ،حفاظت سلاح و مهمات و حفاظت فاوا و سامانه های  امنیتی است .
کد خبر: ۲۶۶۳۸۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۲

به گزارش صدای ایران، دکتر سجاد عابدی کارشناسد ارشد حوزه سایبر طی یادداشتی که در اختیار صدای ایران قرار داده  نوشته است:گسترش ابزارهای ارتباطی و امکان برقراری ارتباط با کمترین هزینه، با سایر نقاط جهان، از یک سو فرصتی بی نظیر به شمار آمده و از سوی دیگر، تهدید هایی را برای امنیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انسان ها موجب شده است. یکی از مهم ترین این تهدیدها، تولد و گسترش قابل توجه پدیده ای به نام جرایم سایبری است. جرایمی که در مقایسه با جرایم سنتی، هر روز قربانیان بیش تری از بشریت گرفته و نیز روش های سنتی مبارزه با جرایم در خصوص آنها کارگشا نیست.
حجم فراوانی از اطلاعات مورد نیاز جامعه امروز، با استفاده از رایانه ها و شبکه های مرتبط به آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می یابد. صنایع تجاری جهان در روز به تنهایی میلیون ها دلار معامله های خود را از طریق شبکه جهانی اینترنت انجام می دهند. لذا تمایل روزافزون به استفاده از آن شرایط بستر مساعدی را برای ظهور جرایم در فضای سایبری به وجود آورده و گسترش آن موجب بروز آسیب ها و خسارت های گوناگون در جوامع گردیده است. سپاه به عنوان یکی از نهادهای مسئول برقراری امنیت و مقابله با جرایم در کشور، وظیفه و نقش بسیار مهمی در مبارزه با این جرایم را دارد. 

اثبات و امنیت پایدار همه جانبه که مایه آرامش مردم و پیشرفت کشور است، مرهون تلاشهای پرسنل حفاظت اطلاعات به عنوان ضابط نظامی در محیط نظامی است که با پیشرفت فضای مجازی ، نقش این پرسنل در جلوگیری از سوء استفاده دشمنان در حریم اطلاعاتی پررنگ تر میگردد.حفاظت اطلاعات در جهت جلوگیری از جرایم سایبری در الگوی امنیت با رویکرد مشارکتی ، نگاه متفاوتی به سیاست،امنیت و حفاظت اطلاعاتی در یگانها داشته وبا تفکری محوری مبنی بر مشارکت همه کارکنان در ایجاد امنیت و توسعه فرهنگ حفاظتی از طریق پذیرفتن تعهدات و مسیولیتهای امنیتی یگان با شناسایی تهدیدات سایبری و نقاط آسیبپذیر و انعکاس آن به مبادی مربوطه درپیشگیری از جرایم سایبری نقش آفرینی میکند که در این خصوص حفاظت یگانها با تاکید برنقش فرماندهان در ایجاد امنیت پایدار و پشتیبانی و مشارکت در اجرای برنامه های آگاهسازی حفاظتی و توجیه کارکنان به حفاظت فیزیکی از تاسیسات یگانی و ایجاد اعتماد بین پرسنل به حفاظت فیزیکی از تاسیسات یگانی و پشتیبانی و مشارکت در اجرای برنامه های آگاهسازی حفاظتی و توجیه کارکنان با ایجاد اعتماد بین پرسنل ، به مقابله با توطئه های دشمن برخواسته تا از افشای اطلاعات در فضای سایبر، که مهمترین هدف سرویسهای جاسوسی، دستیابی به اطلاعات مراکز فعال در زمینه تحقیقات و فناوریهای پیشرفته در نیروهای مسلح است جلوگیری نماید که از مهمترین اقدامات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممانعت از ورود گوشیهای هوشمند و سایر وسایل ارتباطی مشابه به پادگانها ، اماکن حساس سپاه در کنار انضباط و رازداری وحفاظت کارکنان ،حفاظت اسناد ومدارک ، حفاظت اماکن و تاسیسات ،حفاظت سلاح و مهمات و حفاظت فاوا و سامانه های  امنیتی است که با روشهای تهاجمی و تدافعی در برابر دشمن از طریق اشراف اطلاعاتی در سطوح راهبردی، راهکنشی و عملیاتی در مراحل مختلف ارتقاء دهند تا از جرایم سایبری در یگانهای نظامی که جرایمی تکرارناپذیر و کوتاه مدت با مرتکبین ناشناخته اند، جلوگیری نماید.

مطلب جدید با عنوان:

پربیننده ترین ها